مسئولیت مدنی دولت در ترک فعل واکسیناسیون مردم در برابرکرونا با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکده حقوق،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب

10.48308/jlr.2023.225472.2205

چکیده

مرگ ومیر و بیکار شدن میلیون‌ها انسان در اثر شیوع ویروس کووید 19 در سطح گسترده باعث شد موضوع مسئولیت مدنی دولتها در پیشگیری و کنترل این ویروس مطرح گردد، کشف واکسن و اقدام برخی دولتها در واکسینه کردن بموقع و کامل مردم و نتیجتا کاهش ابتلاو مرگ ومیر از طریق کنترل ویروس موجب شد موضوع تکلیف دولت به واکسیناسیون موثر ملت و جبران خسارات مادی و معنوی ناشی از این ترک فعل، به عنوان یک پرسش مهم مطرح شود. در این مقاله مستندات قانونی متعدد و نحوه احراز رابطه سببیت و قلمرو مسئولیت مدنی دولت در قبال عدم واکسیناسیون مردم در مقابله با کرونا به عنوان ترک فعل مورد بررسی قرار گرفته وبا مطالعه قواعد و ارکان مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس این نتیجه استنباط می‌شودکه دولت به معنای عام با توجه به توانایی‌ها و اختیاراتی که در انحصار اوست و وظایف و تکالیفی که به موجب قانون اساسی و سایر قوانین، در قبال حفظ سلامت شهروندان دارد، مسئولیت مدنی در قبال خسارات وارده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Civil Liability of the State for abandoning people’s vaccination against Corona Virus (Comparative study: England’s law)

نویسندگان [English]

 • Sedigheh Hejininejad 1
 • Jamshid nourshargh 2
1 PH.D. Candidate. Department of Private Law. Faculty of Law. South Tehran Branch. Islamic Azad University
2 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, South Tehran Branch
چکیده [English]

The death and unemployment of millions of people due to the pandemic spread of Coronavirus highlighted the issue of states civil responsibility in controlling and preventing the virus spread. The discovery of the vaccine and vaccinating measurements of some states in a timely and complete manner, which led to the control of virus and decrease of numbers of deceased, raised the important demand for the government's obligation to effectively keep an eye on the people’s vaccination and compensate for the material and spiritual losses caused by such default.

In this article, besides numerous legal documents, procedure to ascertain the causative relationship between the state’s civil responsibility and not vaccinating the people against Covid-19 have been examined as a default of state’s responsibility.

Studying the rules and features of civil responsibility in Iranian and British law, it is concluded that, in a general sense and considering the exclusive capabilities and authorities allocated to the states through the constitution and other laws, for the purpose of protecting citizens' health, state has civil responsibility for the people’s damages in this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • .,State&rsquo
 • s civil responsibility"
 • Covid-19,"
 • :'
 • Abandoning vaccination, "
 • citizen&rsquo
 • s health."
 • :"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 08 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 02 آبان 1402
 • تاریخ پذیرش: 14 آذر 1402