جلوهای کشف افتراقی قاچاق کالا و ارز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

10.48308/jlr.2023.229669.2377

چکیده

چکیده:

با توجه به اهمیت و ضرورت کشف قاچاق کالا و ارز قانونگذار ضوابط خاصی را برای کشف قاچاق کالا و ارز مقرر نموده که این ضوابط با ضوابط عام ناظر به کشف سایر جرایم متفاوت است. مقتن دستگاه های مختلفی را برای کشف قاچاق کالا و ارز احصاء نموده که برخی از این دستگاه ها کاشف ضابط و برخی صرفأ کاشف محسوب می شوند. همین تمایز سبب شده مقنن ضابط افتراقی خاصی پیرامون کشف قاچاق کالا و ارز پیش بینی نماید که این ضوابط از یک طرف با قواعد عمومی حاکم بر کشف سایر جرایم متفاوت بوده و از طرف دیگر تمایزاتی میان کشف کاشفین ضابط و کاشفینی که ضابط نیستند قایل شده است. از دیگر وجوه افتراقی حاکم بر کشف قاچاق کالا و ارز ایجاد صلاحیت تبعی برای کاشفین به واسطه کشف صورت گرفته است. از مهمترین جلوه های این صلاحیت حضور در مراحل تجدید نظر و اعاده دادرسی و دفاع از کشف و صورتجلسه کشف خود، اعتراض به آرای متضمن برائت و تعیین تکلیف پروند های قاچاق کالا و ارز است که در سایر جرایم چنین صلاحیت و اختیاری برای ضابطین و کاشفین وجود ندارد. در این مقاله علاوه بر تبیین اصول حاکم بر رفتار کاشفین قاچاق کالا و ارز به جنبه های افتراقی کشف قاچاق کالا و ارز با سایر جرایم و همچنین صلاحیت تبعی استثنایی کاشفین این حوزه پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Fronts of differential detection Anti- smuggling’s

نویسندگان [English]

  • abolfazl mozhdehipoor 1
  • ahmad ramezani 2
  • alireza milani 3
2 Member of the Faculty of Science and Culture University
3 Islamshahr Branch Azad University
چکیده [English]

Due to the importance and necessity of detecting the Anti- smuggling’s, the legislator has established special rules for the detection of Anti- smuggling’s, which are different from the general rules for the detection of other crimes. Moqtan has counted various devices to detect the Anti- smuggling’s, some of these devices are considered to be detectives and some are mere detectives this distinction has caused the legislator to foresee a special rule regarding the detection of Anti- smuggling’s. On the one hand, these rules are different from the general rules governing the detection of other crimes, and on the other hand, distinctions should be made between the detection of detectives who are in charge and those who are not in charge. Another distinguishing feature governing the discovery of Anti- smuggling’s is the establishment of secondary jurisdiction for discoverers through discovery One of the most important manifestations of this authority is to be present in the review and retrial stages and to defend the discovery and the minutes of the discovery meeting, to protest against the votes implying acquittal and to determine the assignment of the cases of Anti- smuggling’s, which in other crimes, such authority and authority is for bailiffs and discoverers. Does not exist. This article, in addition to explaining the principles governing the behavior of the detectors of Anti- smuggling’s, the differential aspects of the detection of Anti- smuggling’s with other crimes and also the exceptional subordinate competence of the detectors of this field are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • anti، smuggling &ndash
  • Bailiff، prevention

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402
  • تاریخ دریافت: 24 اردیبهشت 1402
  • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1402