تاثیر حقوقی انقلاب بر مفهوم قانون(مطالعه‌ی حقوقی فلسفه و تاریخ انقلاب با تمرکز بر انقلاب‌های فرانسه، انگلستان، آمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران

2 گروه آموزشی حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 حقوق/دکترا/حقوق عمومی/دانشگاه سوربن فرانسه

10.48308/jlr.2023.227757.2240

چکیده

مسئله‌ی اصلی در این مقاله، بررسی تأثیر تاریخی و فلسفی انقلاب بر مفهوم نوین قانون ‌است. برای بررسی تاریخی این موضوع به ویژگی‌هایِ انقلاب در کشورهای انگلستان، فرانسه و امریکا توجه شده و از نظر فلسفی، آرای اندیشمندانِ دو روی‌کردِ حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی در این زمینه بررسی شده‌ است. در این‌ باره، مسائلی از جمله انتخاب اراده‌گرایی یا ساختارگراییِ مبتنی بر نظم، جزوِ مسائلِ کلیدیِ فهمِ این دو روی‌کردِ فلسفیِ حقوق است. هم‌چنین تلقی عینیت‌گرایانه‌ی اثبات‌گرایی حقوقی نسبت به قانون، از مسائل مورد بحث در مقاله‌ی حاضر است.

روشِ پژوهشِ حاضر را می‌توان تحلیلی، توصیفی و در مجموع، روی‌کرد مقاله را کلان‌نگر دانست. دستاورد این پژوهش، از طرفی، شناسایی انقلاب به عنوان مفهومی کلیدی در حقوق اساسی بود و از طرف دیگر، عبور از جماد حاکم بر تفسیر و شناخت قانون، به مدد بازخوانی و تحلیل فلسفی و تاریخی انقلاب، به عنوان یکی از بغرنج‌ترین و در عین حال، محوری‌ترین منازعه‌های تاریخی که در فلسفه‌ی حقوق منعکس شده ‌است. آن‌چه در نتیجه‌گیری این پژوهش آمده ‌است، روشن می‌سازد که در موضوع انقلاب، حقوق طبیعی به تفوقِ عملی و نظری نسبت به اثبات گرایی حقوقی دست یافته ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The legal influence of the revolution on the new concept of law(legal study of the philosophy and history of the revolution focusing on the French, British and American Revolution)

نویسندگان [English]

 • Amin Sedighi Neyshabur 1
 • Asadollah Yavari 2
 • mohamad jalali 3
1 P.H.D reasercher. Law faculty. Shahid Beheshti university. Tehran. Iran
2 Law faculty, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran
3 حقوق/دکترا/حقوق عمومی/دانشگاه سوربن فرانسه
چکیده [English]

In this article, the main issue has been to study the historical and philosophical impact of the revolution on the new concept of law. To examine this issue historically, the characteristics of the revolution in Britain, France, and the United States have been considered, and philosophically, the views of philosophers on both natural and positive law approaches have been examined. In this regard, issues such as the choice of voluntarism or structuralism based on order are among the key issues in understanding these two philosophical approaches to law. The objectivist view of positive law towards law was also one of the issues discussed in the present article. The method of the present research can be considered analytical, factual and in general the approach of the article can be considered macro. The result of this research was, on one hand, the recognition of the revolution as a key concept in constitutional law, and on the other hand, overcoming the deadlock governing the interpretation and knowledge of law, with the help of philosophical and historical reading and analysis of the revolution, as one of the most complex, central and historical disputes reflected in the philosophy of law. The conclusion of this study makes it clear that in the case of revolution, natural law has achieved a practical and theoretical superiority over positive law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • law
 • revolution
 • history
 • natural law
 • positive law

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 آذر 1402
 • تاریخ دریافت: 05 تیر 1401
 • تاریخ بازنگری: 19 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 27 آذر 1402