تحلیل عناصر تحقق اماره قضایی و رابطه آن با ادله دیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

10.22034/jlr.2018.113123.

چکیده

در تحلیل تعریف قانون مدنی از اماره قضایی (مواد 1322 و 1324) لازم است عواملی از جمله؛ منظور از اوضاع و احوال، بسیط یا مرکب بودن اماره و نقش نظر قاضی، بررسی شوند. این بررسی و تحلیل برای شناخت ماهیت اماره قضایی در حقوق ما ضروری است. علاوه بر این، مقایسه اماره قضایی با سایر ادله اثبات دعاوی می‌تواند در شناسایی بیشتر این دلیل مفید باشد. در این پژوهش، ضمن بیان دیدگاهها در خصوص این موارد، به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد اماره قضایی در حقوق ما یکی از ادله اثبات دعاوی است که هر آنچه که قاضی را در دست‌یابی به واقعیت موضوع دعوا، هدایت و راهنمایی نماید و در قانون با عنوان خاص، به عنوان دلیل مقرر نشده باشد، در بر می‌گیرد. اماره قضایی دلیلی است که با توجه به گستردگی و تنوع مصادیق، کارکردهای مختلف در اثبات موضوع دعوا یا در تکمیل ادله دیگر دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the elements of Becoming of the judicial Presumption and its relationship with other evidences

نویسنده [English]

  • Mahdi Hasanzadeh
Associate professor of Private Law, Law Faculty, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

In the analysis of the civil law definition of judicial presumption (Articles 1322 and 1324), factors such as; the meaning of the circumstances, the simple or compound nature and the role of the judge's opinion should be examined. This review and analysis is necessary to understand the nature of judicial presumption in our laws. In addition, comparing the judicial presumption with other evidences to prove claims can be useful in further identifying this evidence. In this research, while expressing opinions about these cases, the issue has been analyzed and investigated. The findings of the research show that the judicial evidence in our laws is one of the evidences to prove claims, which includes everything that guides the judge in reaching the reality of the subject of the lawsuit and that is not prescribed as evidence in the law with a special title. Jurisprudence is a proof that, according to the breadth and variety of examples, has different functions in proving the subject of the lawsuit or in supplementing other proofs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presumption
  • judicial Presumption
  • situation and circumstances
  • Proofs

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402
  • تاریخ دریافت: 12 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 15 آذر 1402
  • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1396