تاملی در مسئله دشواری بازنگری قانون اساسی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تهران، ایران

10.48308/jlr.2024.230235.2428

چکیده

دشواری بازنگری، بایسته‌ی استواری قانون اساسی است و از این رو، اصل بر دشواری امکان بازنگری است. اما هیچ متنی بی‌عیب و نقص نیست و گذشت زمان مثبت این امر است. بنابراین، میزان دشواری بازنگری قانون اساسی باید حد مشخصی داشته باشد و اگر چنین نباشد، آثار سوء آن در سلامت قانون اساسی رخ می‌نماید. از این رو لازم آمد طی پژوهشی مجزا، مسئله‌ی دشواری بازنگری قانون اساسی و ابعاد مختلف آن بررسی و نظری به وضعیت نظام حقوقی ایران شود. نگارندگان با روش تحلیلی- توصیفی و برپایه‌ی رویکرد مشاهده‌محور، ابتدا مسئله دشواری بازنگری را تشریح کردند و سپس وضعیت دشواری قواعد بازنگری در ایران سنجیدند. نتیجه آن شد که میزانِ دشواری قواعد بازنگری در ایران بالاست و همین، موجب ناکارآمدی قواعد بازنگری، پیدایش گونه‌ای نامناسب از «فرهنگ جهت‌دهی مجدد» و متروک شدن برخی از قواعد قانون اساسی شده است. از این رو، پیشنهاد شد که شاکله‌ی قواعد بازنگری دگرگون شود؛ اینگونه که بازنگری از حالت تک-مسیره به درآید و وضعیت چند‌مسیره و چندموضوعه به خودگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Pondering on the Issue of Constitutional Amendment Difficulty in Iran

نویسندگان [English]

  • saber almasi khani 1
  • Ali Sohrablu 2
1 The Faculty of Law and Political Sciences, University of Tehran
2 public law department, the Faculty of law and political sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Amendment difficulty is a requirement for the stability of the constitution, that is, amendment difficulty is a primary aim of a constitution. However, no text is flawless and the lapse of time has proved this. As a result, the degree of difficulty should be limited to specific boundaries. If not, then it may have detrimental effects on the health of a constitution. Thus, it is required to study the theme of amendment difficulty and its various dimensions, in comparison with the Iranian legal system. The authors first observed the amendment difficulty based on the analytical-descriptive method by observation-oriented approach, and then, analyzed the difficulty of amendment rules in Iran. It resulted that the level of amendment difficulty in Iran being extremely high, and this phenomenon caused the ineffectiveness of amendment rules, the emergence of an inappropriate type of "redirection culture", and the nullification of constitutional rules. Therefore, it is suggested that it is essential to change the structure of the amendment rules, that is, the single-track amendment pathway becomes a multi-track one.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Article 177
  • Amendment
  • Difficulty
  • Flexibility

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 23 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 13 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 02 بهمن 1402