اصول اساسی حقوق قراردادها در نظام حقوقی کامن‌لا (با تأکید بر حقوق انگلیس و آمریکا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

10.48308/jlr.2024.232411.2544

چکیده

اصول حقوقی عبارتند از هنجارهای مقبول از پیش موجود در جامعه که مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته و وارد نظام حقوقی شده‌اند. ویژگی مشترک همه اصول حقوقی عبارت است از جامعیت، مطلق و تجریدی بودن. این اصول همچنین تمایل به همگرایی با ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی دارند. وجه تمایز اصل با قاعده حقوقی آن است که علیرغم کلی بودن هر دو، قاعده حقوقی از این جهت خاص است که برای وضعیت حقوقی خاص وضع شده و تنها بر اعمال و وقایع معینی اعمال می‌شود. در حالی که اصل، کلی است از آن جهت که تعداد موارد استعمال نامعینی را در بر می-گیرد. چهار اصل آزادی قراردادی، عدالت، کارایی و امنیت، اصولی هستند که در اغلب نظام‌های حقوقی بعنوان اصول بنیادین موجود در نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده‌اند و منشأ قواعد و احکام قانونی متعدد هستند. در نظام حقوقی کامن‌لا نیز، که به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است، این اصول از خلال رویه قضایی و قوانین قابل دست‌یابی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The foundational principles of contract law in the Common law (with emphasis on English and American law)

نویسندگان [English]

  • fatemeh Farhanfar 1
  • jalil ghanavati 2
1 ph.D Candidate of Law Tehran University.
2 assciateprofessor ,Tehran university
چکیده [English]

Legal principles are accepted norms pre-existing in the society which have been recognized and accepted and entered the legal system. The common feature of all legal principles is comprehensiveness, absoluteness and abstraction. These principles also tend to converge with social and moral values. Despite the generality of both, the difference between the principle and the legal rule is that the legal rule is specific because it is established for a specific legal situation and it is only applied to certain actions and events, While the principle is general because it includes the number of indefinite cases. The four principles of freedom of contract, justice, efficiency and security are principles that are recognized as fundamental principles in most legal systems and they are the source of many legal rules and regulations. In the common law system, which has been specially examined, these principles can be achieved through judicial procedure and laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legal principle
  • principle of contractual freedom
  • principle of justice
  • principle of efficiency
  • principle of contractual security

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1402
  • تاریخ بازنگری: 22 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 08 بهمن 1402