بررسی تطبیقی مبانی و اوصاف قرارداد احتمالی در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق خصوصی ُ واحد بین المللی کیش،دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه حقوق خصوصی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

4 گروه حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

10.52547/jlr.2023.229363.2364

چکیده

قراردادهای احتمالی با توجه به تحولّات اجتماعی، دارای مصادیق فراوان وکاربردی مانند قراردادهای بیمه، پیش فروش مصنوعات و غیره بوده و در جامعه رواج دارد. این قرارداد در حقوق ایران و در فقه تعریف نشده و در خصوص ماهیّت و صحت آن اختلاف نظر وجود دارد؛ بعضی ازحقوقدانان این نوع معاملات را غرری و باطل و برخی دیگر نیزآن را مترادف عقد معلّق، شانسی و عقد مسامحه ای دانسته و عده دیگ رصرفاً مصادیقی مانند خرید و فروش میوه نارس بر روی درخت را از حکم بطلان معاملات غرری خارج می دانند؛ لیکن این نوع قراردادها درحقوق انگلیس مورد پذیرش واقع و قراردادی است که حداقل بخشی از آن مربوط به بروز یک حالت اضطراری یا احتمالی باشد. اثر این عقد در زمان انعقاد قرارداد منجزاً ایجاد و طرفین تعهد متقابل دارند ولی وصول یکی از طرفین عقد یا هر دو طرف به اثر عقد، بستگی به بخت و اتفاق دارد و سود و زیان طرفین و میزان آن وابسته به حادثه محتمل در آینده است. با این وجود، قرارداد مذکور علیرغم شباهت با سایر عقود مشابه، از نظر مبانی و شرایط متفاوت بوده و عهدی و مستمر بودن از اوصاف آن می‌باشد و از طرفی غرر یک مفهوم عرفی است و عرف عقد یاد شده را غرری ندانسته و یا غرر آن را موثر نمی‌داند و نتیجتاً قراردادهای احتمالی را صحیح و دارای اعتبار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the bases and characteristics of a possible contract in Iranian and British law

نویسندگان [English]

 • loghman kiapasha 1
 • jamshid nourshargh 2
 • Abbas Pahlavanzadeh 3
 • Mahmood Habibi 4
1 department of private law, kish international branch, islamic Azad university, Kish island, Iran
2 Department of Private Law, Islamic Azad university South Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Department of Private Law، Islamic Azad University، Karaj branch، Karaj, Iran
4 Department of Private Law، , Islamic Azad university, North ،Branch ،Tehran Iran
چکیده [English]

Due to social developments, possible contracts have many practical examples such as insurance contracts, pre-sale of artifacts, etc and are popular in the society. This contract is not defined in Iranian law and jurisprudence, and there is a difference of opinion regarding its nature and authenticity; Some jurists consider this type of transaction to be gratuitous and invalid, while others consider it to be a synonym of suspended contract, contract of chance, and forbearance contract. But this type of contract is accepted in English law and a contract that at least part of it is related to an emergency or possible situation. The effect of this contract is created separately at the time of the conclusion of the contract and the parties have mutual obligations, but the recovery of one of the parties to the contract or both parties due to the effect of the contract depends on luck and the profit and loss of the parties and its amount depends on a possible incident in the future. Nevertheless, despite the similarity with other similar contracts, the mentioned contract is different in terms of basics and conditions, and its characteristics are covenantal and continuous. It does not consider it effective and as a result the possible contracts are valid and valid.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Possible contract
 • chance
 • contract
 • authenticity
 • invalidity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402
 • تاریخ دریافت: 07 آذر 1401
 • تاریخ بازنگری: 23 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1402