قاعده‌گذاری در حوزه نیروهای مسلح؛ آسیب‌شناسی مجاری وضع و تحلیل بایسته‌های حقوقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار، دانشکده حقوق قضایی،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران،ایران

10.48308/jlr.2024.228955.2333

چکیده

ارتقای کارآمدی نیروهای مسلح به‌دلیل جایگاه عالی آنان در حفظ نظم، امنیت، استقلال و صیانت از تمامیت ارضی کشور غیرقابل‌انکار است. یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی در این ارتباط ریشه در نظام حقوقی حاکم بر نیروهای مسلح و نحوه قاعده‌گذاری در رابطه با آنها دارد؛ چنانکه مراجع متعددی نظیر رهبری، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، هیئت‌وزیران، وزارت دفاع و فرماندهان عالی نظامی و انتظامی در ارکان نیروهای مسلح واجد صلاحیت قاعده‌گذاری در رابطه با این نیروها هستند. این مسئله منجر به ابهام در صلاحیت مراجع مزبور و ماهیت مصوبات آنان و درنتیجه، کاهش کیفیت قاعده‌گذاری و تضعیف نظم حقوقی در این حوزه شده است. این پژوهش با رویکردی تحلیلی درصدد آسیب‌شناسی قاعده‌گذاری در حوزه نیروهای مسلح و ارائه بایسته‌های حقوقی لازم در این ارتباط است. یافته‌ها نشان می‌‌دهد عنایت توأمان به صلاحیت ذاتی مجلس در قانون‌گذاری و اقتضائات ناشی از فرماندهی کل نیروهای مسلح و نسبت‌سنجی میان این دو مقوله امری ضروری است. همچنین، تعیین قلمروی اختیارات تمامی مراجع مقرره‌گذار، ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده ذیل نیروهای مسلح، راه‌اندازی نظام تنقیح و ارتقای شفافیت در ارتباط با قواعد نیروهای مسلح ازجمله مهمترین راهبردهایی هستند که می‌توانند آسیب‌های مربوط به قاعده‌گذاری در این حوزه را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

rule-making in the field of the armed forces; Pathology of legal requirements and analysis channels

نویسندگان [English]

  • hamzh khosravi 1
  • mostafa mansoorian 2
1 MA. in (Public Law), Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabaii, University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Judicial rights, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

Improving the efficiency of the armed forces is undeniable due to their high position in maintaining order, security, independence and protection of the territorial integrity of the country. One of the most important factors of inefficiency in this relationship is rooted in the legal system governing the armed forces and the way rules are made in relation to them; As many authorities such as the leadership, the Islamic Council, the Supreme National Security Council, the General Staff of the Armed Forces, the Cabinet, the Ministry of Defense and the high military and law enforcement commanders in the armed forces have the authority to make rules regarding these forces.This issue has led to ambiguity in the authority of the aforementioned authorities and the nature of their approvals, and as a result, reducing the quality of rule-making and weakening the legal order in this field. This research, with an analytical approach, seeks to analyze the pathology of rule-making in the field of the armed forces and present the necessary legal requirements in this connection. The findings show that it is necessary to pay attention to the inherent competence of the parliament in legislation and the requirements arising from the general command of the armed forces and the proportionality between these two categories. Also, determining the scope of authority of all regulatory authorities, establishing a coordinating body under the armed forces, setting up a revision system and promoting transparency in relation to the rules of the armed forces are among the most important

کلیدواژه‌ها [English]

  • Armed Forces
  • General Command of Armed Forces
  • General Legislative Authority
  • General Staff of Armed Forces
  • Paragraph 4 of Article 110

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 18 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 11 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 دی 1402
  • تاریخ پذیرش: 18 بهمن 1402