حق مشارکت کودکان در فرآیند پناهندگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده حقوق/دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/jlr.2024.233481.2608

چکیده

کودکان در رویه‌های پناهندگی بسیار آسیب‌پذیر هستند. این وضعیت آسیب‌پذیری ایجاب می‌کند تا حقوق موثری برای ایشان در این رویه‌ها لحاظ نمود. برای این منظور، حق مشارکت می‌تواند موقعیت حقوقی این کودکان را تقویت کرده، آنان را از یک شیء منفعل به یک کارگزار فعال و دارنده حق تبدیل نماید. بااین‌حال سوالی که مطرح می‌شود این است که حق مشارکت کودک چه مصادیقی دارد و باید چگونه اعمال شود تا بتواند در جهت ایفای حقوق او باشد؟ به نظر می‌آید حقوق کودک در رویه‌های پناهندگی صرفاً زمانی به‌طور کامل استیفا می‌شود که کودک از حق مشارکت به‌طور صحیح برخوردار باشد، در این راستا اسناد حقوقی مرتبط به حق مشارکت کودک در رویه‌های پناهندگی مورد تحلیل قرار می‌گیرند؛ پس‌از‌آن و ازآنجاکه کودک هنوز به بلوغ ذهنی کافی نرسیده تا بتواند در کلیه رویه‌های پناهندگی از حق مشارکت استفاده کند، رابطه میان این حق و اصل مصالح عالیه او بررسی می‌گردد. درنهایت مشخص می‌شود، حق مشارکت صرفاً هنگامی در جهت ایفای حقوق کودک کاربری دارد که کلیه مصادیق آن به‌صورت صحیح اِعمال شده باشند و اگر چنین شود، حق مشارکت کودک هم‌جهت با مصالح عالیه عمل خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Children's right to participate in asylum procedures

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Azarpendar 1
  • ebrahim beigzadeh 2
1 Law Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor at Law School/Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Children are very vulnerable in asylum procedures. This vulnerable situation requires the inclusion of effective rights for them in asylum procedures. For this purpose, the right to participate can strengthen the legal position of these children and transform them from passive objects to active agents and rights holders. However, the question that arises is, what are the sences of the child’s rights to participate and how should the right of participation be applied so that it can fulfill the rights of the child? It seems that the rights of the child in asylum procedures are fully satisfied only when the child has the right to participate correctly; in this regard, legal documents related to the child’s right to participate in asylum procedure are analyzed; After that, and since the child has not yet reached maturity to be able to use the right to participate in all asylum procedures, the relationship between this right and the principle of the his/her best interests is examined. Finally, it is clear that the right to participate only acts in the direction of fulfilling the rights of the child when all its elements are correctly applied, and if this happens, the child's right to participate will work in the direction of the best interests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • child'
  • s rights, right to participate, best interests of the child, the asylum procedures

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402
  • تاریخ دریافت: 01 آبان 1402
  • تاریخ بازنگری: 23 بهمن 1402
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1402