بررسی ضرورت بازبینی حقوق بین الملل درنظم نوین جهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کیش ،ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.48308/jlr.2024.234874.2688

چکیده

حقوق بین الملل فعلی حاصل تحولات و اتفاقات تاریخی بسیاری است که در روند پیدایش و شکل گیری این رشته نقش بسزایی داشته اند. در میان این اتفاقات، گسترش و سیطره ی قدرت دولتهای اروپایی در قرن نوزدهم میلادی سبب تشکیل نظم بین المللی نوینی در سطح بین الملل آن دوره گردید. این افزایش گستره ی قدرت موازنه قدرت در نظام بین الملل آن روز را به نفع اروپایان به کلی تغییر داد. بسیاری از صاحبنظران علم حقوق بین الملل یکی از اثرات مستقیم و مهم تغییر موازنه به نفع دولتهای اروپایی را اروپا محور شدن حقوق بین الملل دانستند. مؤلفه ی بین المللی بودن حقوق بین الملل در این برهه از تاریخ به شکل چشم گیری افزایش یافت امّا با جهان شمول بودن آن لزوماً ملازمه نداشت. لذا به نظر میرسد برای دریافت میزان تأثیرپذیری حقوق بین الملل از دیدگاه تک بعدی اروپا محوری، جهان شمول بودن حقوق بین الملل نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. از طرف دیگر سایر مؤلفه هایی که در ساختار حقوق بین الملل امروزی نقش داشته اند و از دیدگاه اروپا محور مغفول مانده اند، مانند نقش دین و همچنین کارآمدی سازمان ها و نهاد های بین المللی سیاسی و اقتصادی نیز به نقد و بررسی حقوق بین الملل کمک شایانی میکند. نوشته حاضر قائل بر این است که حقوق بین الملل همچنان که در قرن نوزدهم تابع نظم بین المللی وقت بوده لازم است با نظم بین الملل کنونی جهان و تحولات در عرصه قدرت منطبق باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying thenecessity of reviewing international law in the new world order

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Koosha 1
  • Amir Saed Vakil 2
1 PhD Student, Department of International Law, kish Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor and faculty member of the department of law and political science, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

International law practiced presently derives from numerous historical events that have contributed to the structural formation of this field of study. These historical occurrences are naturally diverse each of which has played an active role in the formation of international law, inter alia, the expansion of the power of Western States during 19th Century BC. The triumphs and victories that westerners obtained in this epoch affected the balance of power in favor of them and created a new world order. Commentators believe that the creation of a new world order strengthened the position of Western powers and led to Eurocentrism of international law. Even though the emergence of Eurocentrism developed the internationality of international law, yet it was not paralleled with its universality. To apprehend Eurocentrism in international law its universality in respect of cultural, regional and religious differences should be assessed. The one-sided view of international law resulted from Eurocentrism has negatively impacted the functionality of international organizations and institutions. Therefore, the assessment of further areas such as NIEO (New International Economic Order) will be examined. The main argument of this note is based on the fact that, as the world order in 19th Century followed leading western powers and represented a Eurocentric international law, the world today should acknowledge the new multipolar world order and make international law consistent with it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurocentrism
  • New World Order
  • international law
  • multipolar world

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402
  • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1402
  • تاریخ بازنگری: 10 خرداد 1403
  • تاریخ پذیرش: 13 اسفند 1402