ضمانت اجرای دادرسی در گستره ادله کیفری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز

10.48308/jlr.2024.233107.2588

چکیده

یکی از اوصاف هر قاعده حقوقی بهره‌مندی از ضمانت اجرای مناسب آن قاعده است. این ضمانت اجراها تضمین‌کننده‌ی رعایت قاعده و نشانگر جایگاه و ارزش آن خواهد بود. شناخته‌شده‌ترین ضمانت اجراهای قواعد حقوقی تضامین کیفری،مدنی و انتظامی یا اداری است که قانون‌گذار به فراخور هر قاعده حقوقی و ماهیت آن،از آنها بهره می‌جوید. یکی از ضمانت اجراهای گاه نانوشته و حتی کم‌تر شناخته‌شده ی قانون‌گذار در حوزه دادرسی‌های کیفری، ضمانت اجرای بطلان یا بی‌اعتباری ادله یا دادرسی‌های کیفری است. ازیک‌طرف رعایت اصل مشروعیت تحصیل ادله کیفری اقتضا دارد که هم دلیل و هم شیوه تحصیل دلیل مشروع و قانونی باشد و از طرف دیگر اصل قانونی بودن دادرسی می‌طلبد که فرآیند دادرسی و رسیدگی نیز تابع ضوابط و قواعد قانونی باشد. بطلان ادله یا تحقیقات به‌عنوان ضمانت اجرای دادرسی هم به‌دنبال تضمین رعایت قواعد دادرسی به‌منظور حمایت از منافع اصحاب دعوا به‌ویژه متهم است و هم به‌دنبال پیشگیری از عدم رعایت این قواعد و واداشتن مجریان عدالت کیفری به تبعیت از آن‌هاست. با ملاحظه قواعد کیفری در حقوق ایران به‌ندرت به موضوع بطلان به‌عنوان ضمانت اجرای دادرسی توجه شده‌است اما در آیین دادرسی کیفری فرانسه می‌توان مقررات چندی را در این خصوص ملاحظه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sanction of proceedings in the field of criminal evidence

نویسنده [English]

  • Abbas Tadayyon
department of law azad university
چکیده [English]

One of the characteristics of every legal rule is to benefit from the proper sanction of that rule. This sanctions will guarantee compliance with the rule and indicate its status and value. The most well-known sanctions of legal rules for the implementation of legal rules is criminal, civil and administrative sanctions, which the legislator takes advantage of according to each legal rule and its nature. One of the sometimes unwritten and even less well-known sanctions of the legislator in the field of criminal proceedings is the sanction of nullity or invalidity of evidence of criminal proceedings. On the one hand, compliance of the principle of legality of obtaining criminal evidence requires that both the reason and the method of obtaining evidence be legitimate and legal, and on the other hand, the principle of legality of proceedings requires that the process of proceedings is subject to legal rules and regulations. Nullity of evidence or invedtigations as a sanction of the execution of the proceedings is aimed both at guaranteeing the observance of the rules of the proceedings in order to protect the interests of the litigants, especially the accused, and also at the prevention of non-compliance with these rules and forcing the law enforcement personnel of criminal justice to follow them. Considering the criminal rules in Iranian law, the issue of nullity has rarely been considered as a sanction of the proceedings, but in the French criminal procedure, several regulations can be considered in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criminal procedure
  • Criminal evidence
  • Nullity of evidence
  • principle of legitimacy of obtaining evidence
  • French law

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403
  • تاریخ دریافت: 20 شهریور 1402
  • تاریخ بازنگری: 21 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 25 فروردین 1403