تدوین و توسعه حقوق بین الملل کیفری

نویسنده

---

چکیده

بعد از گذشت بیش از چهل و پنج سال از تاسیس دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو و محاکمه و مجازات رهبران عالی رتبه آلمان نازی و ژاپن جامعه بین المللی در سالهی اخیر شاهد اقدامات مهمی در قلمرو و حقوق کیفری بین المللی بود؛تصویب قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشریت در شور اول توسط کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1991 تاسیس دادگاه کیفری بین المللی به منظور تعقیب متهمین نقض عمده حقوق بشر دوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصویب اساسنامه این دادگاه اختصاصی توسط شورای امنیت ملل متحد در سال 1993 ونهایتا تنظیم طرح اسانامه دادگاه کیفری بین المللی توسط کمیسیون حقوق بین الملل در نشت 1993 خود تردیدی نیست که این اقدامات عوامل تعیین کننده ای در تدوین توسعه حقوق بین الملل کیفری به ویژه در زمینه شناسایی و تعریف جنایات بین المللی و همچنین تعقیب و مجازات مرتکبین اینگونه جنایات توسط دادگاههای کیفری بین المللی است.