نوآوری های طباطبائی یزدی در وکالت و نقد آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سابقا بیان شد که در آغاز قرن معاصر سیدمحمد کاظم طباطبائی یزدی در بخش معاملات فقه اسلامی با روش اجتهادی عر فمحور به نوآور یهایی دست یازیده که در مقایسه با فتاوای مشهور فقیهان تفاوت روشنی دارد و میتوان گفت سن تشکنی کرده و جسارت نظری ههای جدید برخلاف راه پیشینیان را به دان شپژوهان آموخته است. ما برآنیم که گزارشی اجمالی از مواردی که ایشان نظری هی خلاف مشهور ارائه داده مطرح کنیم. دراین گزارش ابتدا نظر مشهور مطرح و سپس توجیه فقهی آن و آنگاه نظر مرحوم طباطبائی یزدی و حسب مور د، نق د و بررسی نظر ایشان طرح خواهد شد. کلیدواژگان: ن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Absteract

چکیده [English]

absteract