نوآوری‌های سید طباطبایی یزدی در مورد ضمان عقدی (2)

نویسنده

استاد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیدهاین مقاله بخش دوم از نظرات بدیع و نوآوری‌های سید طباطبایی یزدی در مباحث فقهی ضمان عقدی است. در بخش نخست 5 مسئله مورد تحلیل قرار گرفت و پژوهشگران ارجمند در مقایسه با نظرات مشهور فقیهان به ابداعی بودن آنها دست یافتند. اینک چند مسئله دیگر از نظرتان می‌گذرد. این مسائل ممکن است در بدو نظر چندان مورد ابتلا به نظر نرسد ولی با امعان نظر تصدیق خواهید فرمود که استدلال‌های ایشان در هر مورد می‌تواند راهگشای حل مشکلات در نظریه‌پردازی‌های جدید فقهی برای ما باشند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

1