قواعد عمومی حقوق شرکت ها مطالعه ای برای اقتصادهای در حال گذار

نویسندگان

1 مؤسسه مطالعات قانونگذاری و حقوق طبیعی

2 دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

قواعد عمومی ای که فراروی شما است، توسط گروه کاریای که سازمان همکاری اقتصادی و توسعه تشکیل داد، ساخته و پرداخته شده است. گروه کاری موصوف از جمله شامل متخصصان حقوق شرکت ها از کشورهای فرانسه، آلمان، روسیه و ایالات متحده آمریکا بود هدف این مجموعه قواعد آن است که هم تدوین کنندگان قانون شرکت ها را در اقتصادهای در حال گذار راهبری کند و هم گزینه های ممکن و پیش روی را برای نویسندگان طرح قانون فراهم آورد تا در مورد آن بیاندیشند. تدوین کنندگان قانون شرکت ها همچنین در صورت تمایل می توانند به دو قانون نمونه ای که به طور کلی با اصول مذکور در این مجموعه هماهنگ و ممسو هستن، نیز مراجعه کنند؛این دو قانون نمونه عبارتند از : قانون نمونه راجع به شرکت های سهامی که به زبان های انگلیسی و روسی توسط برنارد بلاک و آنا تراسوا تهیه شده و در کتاب "راهنمایی بر حقوق شرکت های سهامی در روسیه" نوشته برنارد بلاک، رینیر کراکمن و آنا تراسوا مجددا به چاپ رسیده است پیش نویسقانون نمونه راجع به شرکت های سهامی که به زبان روسی از سوی مرکز مشاوره و مطالعات حقوق خصوصی جامعه کشورهای استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق تهیه شده است. این مجموعه قواعد با حمایت سازمان همکاری اقتصادی و توسعه فراهم آمده است.