جرح و خاتمه ماموریت داوران

نویسنده

استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در داوریها از جمله داوریهای تجاری بین المللی طرفین داوری می خواهند داورانی حل و فصل اختلاف آن ها را برعهده داشته باشند که دارای اوصاف عمومی، مثل استقلال و بی طرفی، و اوصاف خاص مورد نظر و توافق خودشان باشند. ممکن است قبل از نصب داور یا پس از آن، در روند داوری، یا حتی پس از صدور رای داوری ، در خصوص وجود اوصاف عمومی و یا خاص در داور تردید موجه بوجود آید. لذا طرفین باید بتوانند به دلیل فقدان اوصاف فوق به رای اعتراض نمایند. علاوه بر جرح داور ممکن است باعث کناره گیری یا برکناری او شود، موارد دیگری مثل استعفا، بیماری،فوت، عدم توانایی انجام داوری و یا تاخیر غیر موجه در برگزاری آن و نظایر اینها نیز ممکن است در جریان داوری واقع و باعث خاتمه ماموریت داور شود در این موارد نیز باید داور یا داوطلبانه یا اجباری از سمتش کنار رود کلا در صورت خاتمه ماموریت داور بنا به دلایل مذکور باید جایگزین او تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها