رژیم قانون حاکم دیوان داوری ایران- ایالات متحده در دعاوی نفتی و تاثیر آن در روند داوری بین المللی

نویسنده

---

چکیده

موضوع بحث ما رژیم قانون حاکم در دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده است که در دعاوی ناشی از حقوق خصوصی بین شرکتهای خارجی و موسسات دولتی اعمال شده است با این نیت مشخص که ببینیم چه تحولی را در روند داوری بین المللی تقویت یا ایجاد کرده است نخست نگاهی سریع و اجمالی به مساله حضور و فعالیت اشخاص خصوصی و شرکتهای تجاری در حوزه حقوق بین الملل می افکنیم و دو مساله حقوقی مهمی را که به دنبال این حضور و ب طور خاص در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای منعقده بین شرکتهای خارجی و دولتها مطرح شده است فهرست وارشناسایی می کنیم مساله مرجع صالح و مساله قانون حاکم آن گاه با توضیح رژیم قانون حاکم که در بیانیه های الجزایر برای دعاوی مطروحه در دیوان داوری وضع و تعبیه شده زمینه های لازم را برای مروری بر آرا دیوان داوری در این باب فراهم خواهیم کرد و سپس به بررسی نمونه هایی از این رویه های دیوان در دعاوی گوناگون می پردازیم.و سرانجام نتیجه گیری می کنیم