تحلیل پدیده حیوان آزاری در فقه امامیه و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه مازندران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران

چکیده

یکی از مظاهر خلقت خداوند متعال که نقشی مهم و درخور توجه در نظام طبیعت و زندگی بشری دارد حیوان می باشد. فرموده خداوند متعال است که به پاس نعمت های ارزانی داشته او را شکرگذار بود نه ناسپاس. از جمله نعماتی که برای انسانها قرارداده آن است که وی را اشرف مخلوقات آفریده و آنچه در آسمانها و زمین وجود دارد به تسخیرش درآورده است. شایسته اشرف مخلوقات نیست که ناسپاسی کند و از قدرتی که خداوند به او ودیعه داده ، استفاده نابجا نماید. اما در عصر حاضر همگام با تحولات همه‌ جانبه در زمینه‌ های علمی و فناوری و... سوء استفاده از محیط زیست و حیوانات سرعت چشمگیری داشته است. از جمله نمونه های این استفاده نابه جا پدیده حیوان آزاری می باشد. لذا بعد از بررسی مبانی اولیه و جایگاه حقوق حیوانات در شرع مقدس اسلام و همچنین قوانین داخلی کشور ، به این سوالات پاسخ داده خواهد شد که اولا حکم حیوان آزاری از منظر شرعی چیست؟ ثانیا آیا در قانون داخلی پدیده حیوان آزاری جرم انگاری شده است؟ در پاسخ می توان گفت  از نگاه شرعی ، این پدیده مورد نهی قرار گرفته و مشمول حکم حرمت می شود اما در حقوق داخلی ایران برای پدیده حیوان آزاری جرم انگاری لازم که بتواند بازدارنده واقع گردد، صورت نگرفته است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

تحلیل پدیده حیوان آزاری در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده [English]

  • ali rezanezhad 2
2 student of Theology in University of Mazandaran
چکیده [English]

Analysis of the phenomenon of the animal abuse in imamiah jurisprudence and iranian law

Abstract
One of the manifestations of great God’s creation is animal that have important and sighnificat role in nature and human life. It is compassionate God ordered that for the blessing has given should be grateful not ungrateful. Among the gifts were for mens is that he is the best creature created and whatever in the heavens and the earth brought him to conquer. Ingratitude isn’t worthy of the best creature and should not abuse the power given to him. Keep pace with global changes in science and technology and etc. Misuse of the environment and animals was speed considerably.one of the example of this abuse is animal abuse. So after checking the basic principles and position of the animal rights in Islam and also domestic law, these questions will be answered: First what is the rolling religious point of view animal abuse? Second did animal abuse have been criminalized in domwstic law? It could said in response: This phenomenon in religious point of view was forbidden and is forbidden. But it wasn’t iran’s domestic law to criminalized this phenomenon could be deterrent.
Key words: animal, judiciary, law, animal abuse

کلیدواژه‌ها [English]

  • animal
  • Judiciary
  • Law
  • animal abuse
 
منابع و مآخذ
الف: قوانین و مقررات
1        قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375
2        قانون شکار و صید مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن 1353 و 1375
3        قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 
ب: منابع فارسی و عربی
4        قرآن کریم
5        نهج البلاغه
6        ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410
7        اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان تهران، 1392 ه ش
8        برقى، ابوجعفر، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن (للبرقی)، دار الکتب الإسلامیة قم، 1371 ه ق
9        جعفری، محمد تقی، رسائل فقهی، تهران، موسسه کرامت، 1377
10    جعفری محمد تقی،منابع فقه، نرم افزار جامع فقه اهل بیت 2، بی تا
11    حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم،مؤسسه آل البیت(ع)،1409ه ق
12    خانعلی پور، سکینه، و آقابابایی، حسین، و انصاری، اسماعیل،"حقوق حیوانات در سنجه جرمشناسی انتقادی گونه های حیوانی"، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره 2، 1395، ص 105- 129
13    رهامی، محسن، اقدامات تأمینی و تربیتی، نشر میزان تهران، 1392
14    صدوق، محمد بن على بن بابویه، من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413
15    علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، موسسه آل البیت (ع) قم، 1414
16    فاضل هندى، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416
17    کلینى، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الإسلامیة، تهران، 1407
18    کوشکی، غلامحسین، چالش های نظام کیفری ایران در حوزه جرایم زیست محیطی، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، سال 8، شماره 17و18، 1389، ص 87 تا 104
19    گلدوزیان، ایرج،، بایسته های حقوق جزای عمومی 1-2-3، انتشارات میزان تهران، 1391
20    متقی هندی، علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، موسسه رسالت، بی تا
21    مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، موسسة الطبع و النشر بیروت، 1410
22    مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامی، 1387
23    نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت،دار إحیاء التراث العربی،1404ه ق
24    نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، 1387
 
د: منابع لاتین
25     Flynn Clifton P. "Acknowledging the Zoological Connection: A Sociological Analysis of Animal Cruelty", Society & Animals, Vol 9, No 1. 2001: p 1-87
26     Krstić, Novak, “Animal Protection From Killing And Abuse in the European and Serbian Criminal Law”, Law and Politics, Vol 10, No 1, 2012, p43-61
27     Vasak, karel, “A thirty year struggle; the sustained efforts to give force to the universal declaration of human rights”, the unesco courier, Paris, 1977
 
ج : منابع الکترونیک
28    پایگاه اینترنتی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت wwww.iucnredlist.org، آخرین بازدید در شهریور 96
29    پایگاه اینترنتی آیت الله شبیری زنجانی به نشانیwww.zanjani.net،آخرین بازدید در شهریور 96  
30    پایگاه اینترنتی آیت الله علوی گرگانی به نشانی www.gorgani.ir، آخرین بازدید در شهریور 96
31    پایگاه اینترنتی آیت الله موسوی اردبیلی به نشانی  www.ardebili.com، آخرین بازدید در شهریور 96
 
 
 
 
 
 
 
 
 
منابع و مآخذ
الف: قوانین و مقررات
1        قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375
2        قانون شکار و صید مصوب 1346 و اصلاحات بعدی آن 1353 و 1375
3        قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 
ب: منابع فارسی و عربی
4        قرآن کریم
5        نهج البلاغه
6        ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410
7        اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان تهران، 1392 ه ش
8        برقى، ابوجعفر، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن (للبرقی)، دار الکتب الإسلامیة قم، 1371 ه ق
9        جعفری، محمد تقی، رسائل فقهی، تهران، موسسه کرامت، 1377
10    جعفری محمد تقی،منابع فقه، نرم افزار جامع فقه اهل بیت 2، بی تا
11    حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم،مؤسسه آل البیت(ع)،1409ه ق
12    خانعلی پور، سکینه، و آقابابایی، حسین، و انصاری، اسماعیل،"حقوق حیوانات در سنجه جرمشناسی انتقادی گونه های حیوانی"، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال هفتم، شماره 2، 1395، ص 105- 129
13    رهامی، محسن، اقدامات تأمینی و تربیتی، نشر میزان تهران، 1392
14    صدوق، محمد بن على بن بابویه، من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413
15    علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، موسسه آل البیت (ع) قم، 1414
16    فاضل هندى، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1416
17    کلینى، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الإسلامیة، تهران، 1407
18    کوشکی، غلامحسین، چالش های نظام کیفری ایران در حوزه جرایم زیست محیطی، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی، سال 8، شماره 17و18، 1389، ص 87 تا 104
19    گلدوزیان، ایرج،، بایسته های حقوق جزای عمومی 1-2-3، انتشارات میزان تهران، 1391
20    متقی هندی، علی بن حسام الدین، کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال، موسسه رسالت، بی تا
21    مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوار، موسسة الطبع و النشر بیروت، 1410
22    مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامی، 1387
23    نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت،دار إحیاء التراث العربی،1404ه ق
24    نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، 1387
 
د: منابع لاتین
25     Flynn Clifton P. "Acknowledging the Zoological Connection: A Sociological Analysis of Animal Cruelty", Society & Animals, Vol 9, No 1. 2001: p 1-87
26     Krstić, Novak, “Animal Protection From Killing And Abuse in the European and Serbian Criminal Law”, Law and Politics, Vol 10, No 1, 2012, p43-61
27     Vasak, karel, “A thirty year struggle; the sustained efforts to give force to the universal declaration of human rights”, the unesco courier, Paris, 1977
 
ج : منابع الکترونیک
28    پایگاه اینترنتی اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت wwww.iucnredlist.org، آخرین بازدید در شهریور 96
29    پایگاه اینترنتی آیت الله شبیری زنجانی به نشانیwww.zanjani.net،آخرین بازدید در شهریور 96  
30    پایگاه اینترنتی آیت الله علوی گرگانی به نشانی www.gorgani.ir، آخرین بازدید در شهریور 96
31    پایگاه اینترنتی آیت الله موسوی اردبیلی به نشانی  www.ardebili.com، آخرین بازدید در شهریور 96