اصلاحات ارضی در خالصجات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاددانشگاه شهید بهشتی

2 گروه حقوق دانشگاه شهرکرد.دانشکده ادبیات و علوم انسانی .استان چهارمحال و بختیاری. ایران

چکیده

برنامه اصلاحات ارضی به عنوان جامع ترین و جدی ترین اقدام حاکمیتی در طول دوره ی تاریخ کشاورزی در ایران اثرات شگرف بر مناسبات ارضی در ایران داشت.جلوه گویای این اثر را، در حذف نظام ارباب –رعیتی باید مشاهده کرد.خالصه ها؛ بخشی از دارایی همان حاکمیتِ مجری اصلاحات بود که زارع در آن ها وضعیتی مشابه سایر زارعین در اراضی
دیگر(خصوصی، وقفی و..) داشت.خالصه ها با تاخیر با برنامه اصلاحات همگام شدند.این املاک دارای مدعیانی متفاوت بود(مانند ارع صاحب نسق و متصرف ساده)، عدم تشابه حقوق این افراد به همراه تنوع خالصه ها(باغ ،زمین،ابنیه، قنات،و..) سبب تورم جزیی در قانونگذاری در خصوص آنها از سوی دولت شد.برای شناخت اجرای اصلاحات ارضی در این دسته از املاک تحلیل این قوانین مزبور ضرورت داشت.پرداختن به ضرورت اخیر نشان داد که عنصر " زمان" نقش تعیین کننده در تحلیل آنها دارد و قواعد حاکم بر خالصجات را باید با توجه به زمان اجرای اصلاحات ارزیابی نمود. کلمات کلیدی:اصلاحات ارضی- خاصه – خالصجات- مناسبات ارضی- نظام ارباب رعیتی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Land reform program in Property of state belonged to government

نویسندگان [English]

  • Goodarz Eftekhar Jahromi 1
  • ali mahmoodian 2
1 shahidbeheshti
2 Shahr-ee Kord city. Iran
چکیده [English]

Land reform program, as the most comprehensive and serious governance action in the history of Iran's agriculture, had wonderful effects on agrarian system. Destroying the landlord-peasant system is a rational instance of it. Property of state belonged to government which performed the land reform in which the farmer's condition is similar to other farmers on other lands (appropriative and private property). Summary got coordinated with reform program with delay. This property had various claims (Proprietor and The owner Nsq). Dissimilarities of people's rights along with variety of summaries (garden, land, buildings, and aqueduct) caused a trivial inflation in government law making procedure. Analyzing these laws was essential for understanding the performance of land reform in this group of properties. This later necessity indicates that 'time' plays a vital role in the consideration of these rules.in other word,The rules of the ruling in this property belonged to the " time" of rules.
Key words: land reform, agrarian system, landlord-peasant land reform, agrarian system, landlord-peasant

کلیدواژه‌ها [English]

  • land reform
  • agrarian system
  • landlord-peasant

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1397
  • تاریخ دریافت: 13 دی 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 فروردین 1397
  • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1397