حق بر انجمن‌های حمایت کننده از حقوق مصرف کننده محصولات پزشکی و دارویی در حقوق ایران و فقه امامیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شهید بهشتی ره

10.22034/jlr.2019.132892.1171

چکیده

نهادها و انجمن‌های حامی حقوق مصرف کننده، دارای ویژگی‌هایی نظیر غیر دولتی بودن، غیر انتفاعی، مردم نهاد، داوطلبانه و دارای شخصیت حقوقی هستند که بر اساس آن در قوانین کشورها، برای ایشان تعهداتی در نظر گرفته شده است تا به حمایت از حقوق بیماران به عنوان مصرف کننده محصولات دارویی و درمانی بپردازند. تعهداتی نظیر حل و فصل اختلاف میان مصرف کننده محصولات دارویی و تولید کننده این محصولات، ارایه آموزش‌های لازم و خدمات مشاوره‌ای، انتقاد نسبت به کیفیت و ترکیبات محصولات دارویی و نحوه عرضه آن‌ها، اقامه دعوای به نمایندگی از بیماران به عنوان مصرف کننده نامطلع از تولید کنندگان محصولات دارویی غیر استاندارد و ناایمن، ایجاد آگاهی و افزایش سطح دانش مصرف کنندگان از طریق اجرای برنامه‌های آموزشی و ارایه تبلیغات آگاهی دهنده به بیماران، پیشنهاد قوانین مرتبط و مفید در راستای حمایت بیشتر از بیماران به عنوان مصرف کننده این محصولات و نیز ارایه راهکارها و راهبردهای عملیاتی برای اجرایی شدن قوانین مرتبط با حقوق مصرف کننده محصولات دارویی که مبنای این انجمن‌ها را در فقه امامیه می‌توان به نهاد تعاون بر خیر و نیکی تطبیق نمود که بر اساس آن، اشخاص باید یکدیگر را در امور خیر و نیک مساعدت و یاری کنند که از این جمله باید به عمومات مساعدت در حمایت از اشخاص ضعیف استناد نمود که بیماران به عنان مصرف کننده محصولات دارویی، باید طبق ادله مزبور مورد حمایت نهادهای حامی قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Right to associations promoting consumer rights in medicine and medicine in Iranian law and Imamie jurisprudence

نویسندگان [English]

  • SM MD
  • A A
B
چکیده [English]

The protection of consumer rights should be seen as the existence of associations protecting their rights, which are intended to ensure the protection of consumer rights. Consumers' associations and associations have characteristics such as non-governmental, nonprofit, peoples, voluntary, and legal entities, according to which in the laws of the states, they are considered to have obligations to protect the rights of patients to Consumer title for pharmaceutical and therapeutic products. Commitments such as resolving disputes between the consumer of pharmaceutical products and the manufacturer of these products, providing necessary training and counseling services, criticizing the quality and composition of pharmaceutical products and how they are supplied, litigating on behalf of patients as an unrelated consumer of production Non-standard and insecure products of the drug, raising awareness and increasing the level of knowledge of consumers through the implementation of educational programs and advising patients, proposing relevant and relevant rules to support patients as consumers of these products, as well as providing strategies. And monk The operating procedures for the implementation of the laws related to the consumer rights of pharmaceutical products, which are based on these associations in Imamiyya jurisprudence, can be applied to the cooperative for goodness and goodness, according to which individuals should assist and assist each other in good and bad manner. In this regard, it should be cited by the general public in support of poor people that patients should be supported by the sponsoring institutions as advisable to consumers of pharmaceutical products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: medical and therapeutic products
  • cooperative society for good
  • quality critique
  • legal personality of sponsoring associations
  • proposing laws and presenting strategies and regulations

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397
  • تاریخ دریافت: 01 خرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 17 بهمن 1397