مقابله با ارتشاء در تجارت بین‌الملل: مطالعه تطبیقی قوانین آمریکا و انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی(نویسنده مسئول)

2 دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق

10.52547/lawresearch.23.89.297

چکیده

چکیده
یکی از بزرگترین چالش‌های مربوط به تجارت بین‌الملل، شیوع ارتشاء است. امروزه، ارتشاء به شدت بر فعالیت‌های تجاری سایه انداخته و جنبه‌های مختلف آن را تحت الشعاع قرار داده است. شیوع ارتشاء و آثار منفی ناشی از آن، ضرورت مقابله جدی با این معضل را در عرصه داخلی و بین‌المللی ایجاد نمود. ایالات متحده با تصویب «قانون رویه‌های فساد خارجی» در سال 1977 اولین اقدام جدی در این رابطه را صورت داد. تصویب این قانون، ایالات متحده را به اولین کشوری مبدل ساخت که برای مقابله با ارتشاء در سطح داخلی و بین‌المللی، قانون جامع وضع نموده است. انگلستان نیز با تصویب «قانون ارتشاء» در سال 2010 ضعف قوانین ضد ارتشاء خود را برطرف نمود و توانست به نحو موثرتری با ارتشاء مقابله نماید. اهمیت این قوانین به حدی است که امروزه کمتر شرکت‌ چند ملیتی را می‌توان یافت که با هدف شناخت و رعایت مقررات آنها، برنامه ریزی نکرده باشد. مراجع تعقیب کننده این دو کشور، با استناد به نقض مقررات این قوانین، بسیاری از اشخاص و شرکت‌های داخلی و خارجی را تحت تعقیب قرار می‌دهند. در این پژوهش، هدف اصلی، بررسی این قوانین و پی بردن به طریقه مقابله با ارتشاء در تجارت بین‌الملل در پرتو مقررات آنها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Confronting Bribery in International Trade: A Comparative Study of US and UK Acts

نویسندگان [English]

  • navid rahbari 1
  • Aliakbar Khodayarinejad 2
1 بهشتی
2 Shahid beheshti university - faculty of law
چکیده [English]

Abstrace
Prevalence of bribery is the one of the major problems of international trade. Nowadays, bribery has dominated commercial activities and affected its various aspects. It is necessary to combat bribery spread and its adverse effect in domestic and international arena. Enactment of "Foreign Corrupt Practices Act" by United States in 1977 is the first serious action in this regard. United States is the first country has enacted comprehensive act to encounter bribery in domestic and international arena.With enactment of "bribery act" in 2010, England obviated the weakness of its antibribery laws and could encounter bribery effectively. These acts are too important and most of the multinational corporations plan to respect their provisions. prosecution authorities of these countries prosecute most of the domestic and foreign persons and companies due to breach of these acts. The present research aims to study these acts and discover way of encounter bribery in international trade through their provisions

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Bribery"
  • "International Trade"
  • "United States Acts"
  • "Foreign Corrupt Practices Act"
  • "England Bribery act"
منابع و ماخذ
الف) مقالات 
1_ Bean, B., and MacGuidwin, E. Unscrewing The Inscrutable: The UK Bribery Act 2010, Indiana International Comparative Law Review, 23:1, (2013): 63-109.
 
2_ Dalton, M. Efficiency v. Morality: The Codification of Cultural Norms In The Foreign Corrupt Practice Act, NYU Journal of Law And Business, 2, (2006): 583-639.
 
3_ David-Barrett, E.Are Some Bribes More Harmful Than Others? Exploring The Ethics Behind Anti-Bribery Laws, Journal of Interdisciplinary Economics, 26:1&2, (2014): 119-144.
 
4_ Doj & SEC.A Resource Guide To The U.S. Foreign Corrupt Practices Act. (2012). Available At: http://www.sec.gov/spotlight/fcpa/fcpa-resource-guide.pdf.
 
5_ Hills, L.Universal Anti-Bribery Legistlation Can Save International Business: A Comparison of The FCPA and UKBA in An Attempt To Create Universal Legislation To Combat Bribery Around The Globe, Richmond Journal of Global Law & Business, 13:3, (2014): 469-492.
 
6_ Jordan, J. Recent Developments In The Foreign Corrupt Practices Act And The New UK Bribery Act: A Global Trend Towards Greater Accountability In The Prevention of Foreign Bribery, New York Journal of Law & Business, 7, (2011): 845-871.
 
7_ Leibold, A.Extraterritorial Application of The FCPA Under International Law, Willamette Law Review, 51:225, (2015): 225-268.
 
8_ Myint, U.Corruption: Causes, Consequence And Cures, Asia-Pacific Developement Journal, 7:2, (2000): 33-58.
 
9_ OECD.OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of The Crime of The Bribery of Foreign Public Officials, OECD Publishing. (2014). Available At: http://www.google.com/url?url=http://www.oecd-ilibrary.org/deliver/2814011e.pdf.
 
10_ Pacini, C., Swingen, J., and Rogers, H.The Role of OECD And EU Conventions In Combating Bribery of Foreign Public Officials, Journal of Business Ethics, 37:4, (2002): 385-405.
 
11_ Park, A.Keep Your Eye on The Bribe: Focusing FCPA Enforcement, Journal of Law, Economics & Policy, 9:2, (2013): 305-324.
 
12_ Rachel, R.The FCPA's Legacy: A Case For Imposing Aiding-And-Abetting Liability on Corporations Through An Amended Alien Tort Claims Act, Texas International Law Journal, 49:1, (2014): 83-119.
 
13_ Richard, S.To Bribe A Prince: Clarifying The Foreign Corrupt Practices Act Through Comparisons To The United Kingdom's Bribery Act of 2010, Boston College International Comparative Law Review, 37:2, (2014): 419-450.
 
14_ Sequeira, S.Displacing Corruption: Evidence From A Tariff Liberalization Program, Working Paper. The London School of Economics and Political Sceince, (2013): 1-59.
 
15_ Shu Ying Wee, N.The OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials and The Impact of The United Kingdom's Bribery Act 2010 on Corporations: Is The Act Too Harsh?, International Trade and Business Law Review, (2014): 126-198.
 
16_ Strauss, E. Easing Out The FCPA Facilitation Payment Exception. Boston University Law Review, 93:1, (2013): 235-273.
 
ب) کنوانسیون‌ها، قوانین و مقررات
17_ Bribery Act
 
18_ Foreign Corrupt Practices Act.
 
19_ General Agreement on Tariffs and Trade.
 
20_ OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions (OECD Anti-Bribery Convention)
 
ج) پرونده‌ها
21_ SEC v. Braskem, S.A., No. 1: 16-cv-02488 (D.D.C. 2016)
 
22_ SEC v. Siemens Aktiengesellschaft, Civil Action No. 08 CV 02167 (D.D.C)
 
23_ United States v. BAE Systems PLC Court Docket Number: 10-CR-035-JDB
 
24_ United States v. Control Components, INC. Court Docket Number: 09-CR-162-JVC
 
25_United States v. Daimler AG Court Docket Number: 10-CR-063-RJL
 
26_ United States v. Hewlett-Packard Mexico, S. DE R.L. DE C.V.(2014)
27_ United States v. Hewlett-Packard Polska, SP. Z O.O.Court Docket Number: CR-14-202EJD
28_ United States v. JGC Corporation, Court Docket Number: 11-CR-260
29_ United States v. Kay, 200 F. Supp. 2d 681 (S.D. Tex. 2002)
30_ United States v. Siemens Aktiengesellschaft Court Docket Number: 08-CR-367-RJL
31_ United States v. ZAO Hewlett-Packard A.O.Court Docket Number: CR-14-201 DLJ