نویسنده = منصور امینی
تعداد مقالات: 5
1. « دعوای گروهی در امریکا و برخی کشورهای اروپایی با تاکید بر فنلاند، تجربه ای برای ایران »

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1398

مهدی شمس شمیرانی؛ آقای دکتر منصور امینی


2. رابطه‌ی سببیت بین افشای اطلاعات و انعقاد قرارداد بیمه‌ی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

آقای دکتر منصور امینی؛ مجتبی محمدی


3. تحلیل اقتصادی خسارت صرفاً اقتصادی

دوره 22، شماره 86، تابستان 1398، صفحه 169-192

آقای دکتر منصور امینی؛ رضا دریایی


4. «بهینه‌یابی در کارکرد قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر با تأکید بر مسئولیت مدنی پزشک»

دوره 19، شماره 76، زمستان 1395، صفحه 57-82

منصور امینی؛ سید علیرضا شکوهیان