موضوعات = حقوق تجارت بین الملل
تعداد مقالات: 12
1. کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

نوید رهبر؛ محسن معصومی مهر؛ مجتبی قاسمی


2. رابطه‌ی سببیت بین افشای اطلاعات و انعقاد قرارداد بیمه‌ی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

آقای دکتر منصور امینی؛ مجتبی محمدی


3. هیأت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‏المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

صدیقه فهیمی؛ محمود مصطفوی کاشانی


4. نقش داوری های سرمایه گذاری بین المللی در تفسیر اصل احتیاطی در اختلافات نفتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1398

پرویز ساورایی؛ مرجان فاضلی


5. توازن میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در حوزه ‏انرژی در پرتو نظام حل و ‏فصل اختلافات سرمایه ‏گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

مهدی میهمی؛ محمد حسین معصومی


6. تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 219-244

صادق ضیایی بیگدلی؛ محمد مهدی اسدی


7. تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین‌المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 43-70

عبدالحسین شیروی؛ مرضیه نیکویی


8. تأیید خاموش و پاره‌ای مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادی

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 267-298

ماشااله بنانیاسری


9. معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 139-163

سید قاسم زمانی؛ محمد مهدی شامانی


11. حقوق هوایی تاملی در مفهوم و اوصاف

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 337-362

مجتبی اشراقی آرانی؛ میلاد صادقی


12. معیارهای انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1396، صفحه 259-282

محمد سلطانی؛ مهسا لسانی