موضوعات = حقوق تجارت بین الملل
تعداد مقالات: 16
1. رابطه‌ی سببیت بین افشای اطلاعات و انعقاد قرارداد بیمه‌ی دریایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1398

آقای دکتر منصور امینی؛ مجتبی محمدی


2. ممنوعیت یارانه منوط به استفاده از توان داخلی برای انرژی تجدیدپذیر در نظام سازمان جهانی تجارت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

محمدحسین حمیدزاده؛ محمدجعفر قنبری


3. چالش‎های حقوقی‎وفقهی شناسایی‎وپذیرش جوینت‎ونچر قراردادی و قراردادعملیاتی‎مشترک نفتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1399

روح الامین حجتی کرمانی؛ محمدعلی بهمئی


4. کاربرد اوراق بهادار در تامین مالی پروژه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1399

نوید رهبر؛ محسن معصومی مهر؛ مجتبی قاسمی


5. توازن میان منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در حوزه ‏انرژی در پرتو نظام حل و ‏فصل اختلافات سرمایه ‏گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1399

مهدی میهمی؛ محمد حسین معصومی


6. هیأت حل اختلاف در قراردادهای پیمانکاری بین‏المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مرداد 1398

صدیقه فهیمی؛ محمود مصطفوی کاشانی


7. ضمان ناشی از ویروس کرونا و تاثیر حدوث آن بر قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 59-89

مهراب داراب پور؛ مریم داراب پور


8. حمایت از حق بر سلامت در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از بیماری های فراگیر جهانی با تکیه بر کووید-19

دوره 23، ویژه نامه حقوق و کرونا، تابستان 1399، صفحه 245-275

محمدعلی بهمئی؛ علی شهبازیان


10. تحلیل حقوقی موافقتنامه های تجاری منطقه ای در چارچوب سازمان تجارت جهانی

دوره 22، شماره 85، بهار 1398، صفحه 219-244

صادق ضیایی بیگدلی؛ محمد مهدی اسدی


11. تأیید خاموش و پاره‌ای مباحث آن در حقوق اعتبارات اسنادی

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 267-298

ماشااله بنانیاسری


12. معیار های اعمال صلاحیت قضایی بر شرکت های چند ملیتی

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 139-163

سید قاسم زمانی؛ محمد مهدی شامانی


13. تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین‌المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران

دوره 21، شماره 84، زمستان 1397، صفحه 43-70

عبدالحسین شیروی؛ مرضیه نیکویی


15. حقوق هوایی تاملی در مفهوم و اوصاف

دوره 21، شماره 81، بهار 1397، صفحه 337-362

مجتبی اشراقی آرانی؛ میلاد صادقی


16. معیارهای انطباق ارائه در حقوق اعتبارات اسنادی

دوره 20، شماره 80، زمستان 1396، صفحه 259-282

محمد سلطانی؛ مهسا لسانی