موضوعات = حقوق بشر
پیامد تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فردی و جمعی، با نگاهی به رویه دولت‌ها و محاکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22034/jlr.2022.225457.2181

سیده سارا میریان؛ محمد حسین رمضانی قوام آبادی


امکان سنجی بودجه ریزی مبتنی بر جنسیت در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.52547/jlr.2022.185427.1747

سمانه رحمتی فر


حقِ حق داشتن: بازخوانی مفهوم شهروندی (شناسایی عوامل محرومیت از حق در ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

10.52547/jlr.2022.228777.2312

سمانه رحمتی فر


لزوم بازخوانی مفهوم حقوق بنیادین بشر به عنوان قاعدۀ آمرۀ بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22034/jlr.2021.220239.1817

احمدحنیف حنیف؛ محمد جلالی


ابعاد و چالش‌های حقوق بشری مقابله با کووید 19

دوره 25، ویژه نامه حقوق و کرونا شماره 2، خرداد 1401، صفحه 53-91

10.29252/jlr.2022.226840.2178

باقر انصاری


آزادی بیان و تحریک به تبعیض نژادی

دوره 23، شماره 91، آذر 1399، صفحه 161-184

10.22034/jlr.2020.184012.1383

باقر انصاری؛ سیده مهلا امامی الطریقی


نسبت حق تعیین سرنوشت و دموکراسی از منظر حقوق بین الملل

دوره 23، شماره 89، خرداد 1399، صفحه 217-242

10.52547/lawresearch.23.89.217

غلامعلی قاسمی؛ امینه مویدیان