موضوعات = حقوق جزا و جرم شناسی
" آسیب شناسی قوانین وکالت در تحقق دادرسی عادلانه "

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 11-36

10.52547/jlr.2022.228728.2309

باقر شاملو


دسترسی متهم به وکیل در مرحله پیش دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 95-117

10.52547/jlr.2023.228947.2329

سید علیرضا میر کمالی


وکالت‌های تشریفاتی؛ ایرادات مطروحه در جهت استاندارد سازی وکالت‌های تسخیری

دوره 25، ویژه نامه استانداردهای وکالت، اسفند 1401، صفحه 355-378

10.52547/jlr.2023.229894.2402

مرتضی زینل پور؛ محسن شکرچی زاده


شاخص های تعیین کیفرهای اصلاح مدار با محوریت آموزش محکومان

دوره 25، شماره 100، اسفند 1401، صفحه 385-410

10.29252/jlr.2021.222327.1929

رضا خانمیرزایی؛ مسعود حیدری؛ محمود اشرافی؛ علی یوسف زاده


امکان سنجی شمول قواعد امحاء بر ماینرها (دستگاه استخراج رمزارز)

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 63-86

10.52547/jlr.2022.228861.2317

باقر شاملو؛ عارف خلیلی پاجی؛ سمیه پرهیزکاری


دیپ فیک یا همانند سازی صوتی یا تصویری غیر واقعی در حقوق کیفری

دوره 25، ویژه نامه حقوق و فناوری، بهمن 1401، صفحه 143-168

10.52547/jlr.2023.230618.2451

عباس شیری ورنامخواستی


بازتاب قاعدة درء درباره اقرار

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 115-146

10.52547/jlr.2023.229458.2368

عباس شیری ورنامخواستی


پیمایش اثر مجازات بر بزه دیدگان مالی در بستر عدالت ترمیمی

دوره 25، شماره 99، آذر 1401، صفحه 147-182

10.29252/jlr.2022.185342.1726

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیده طاهره خبازی خادر؛ زهیر جهاندیده


بررسی جرم انگاری در حوزه ی فرهنگ و محدودیت های نظری این نوع از جرم انگاری

دوره 25، شماره 98، مرداد 1401، صفحه 119-144

10.29252/jlr.2022.224221.2024

یزدان بخش براتی؛ حمید روستایی صدر آبادی؛ جعفر کوشا


پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 67-94

10.29252/jlr.2021.221353.1887

باقر شاملو؛ فرهاد شاهیده


تفاوت مبانی در جرم شناسی حکومتی و حکومت جرم شناسی

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 215-240

10.22034/jlr.2020.184136.1436

جلال طالبی؛ علی نجفی توانا


اصلاح دادگستری در پرتو تنقیح قوانین و مقررات

دوره 25، شماره 97، خرداد 1401، صفحه 369-394

10.22034/jlr.2020.185010.1627

امیر لطف اله پیرنیاکان؛ مهدی اسماعیلی؛ سید رضا احسانپور


توریسم پیوند در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی

دوره 24، شماره 95، آبان 1400، صفحه 11-34

10.29252/jlr.2021.184009.1374

حسین میرمحمد صادقی؛ افضل خسروی


بازتاب قاعدة درء در عناصر سه گانه جرم

دوره 24، شماره 95، آبان 1400، صفحه 227-258

10.29252/jlr.2021.224438.2034

عباس شیری ورنامخواستی


واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی

دوره 24، شماره 93، اردیبهشت 1400، صفحه 303-324

10.29252/jlr.2021.185312.1717

هوشنگ آبروشن؛ علیرضا سایبانی؛ حسین غلامی؛ بهزاد رضوی فرد