نگرشی به نظریه مسئولیت مدنی ناشی از ایجاد خطر ورود آسیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حقوق خصوصی واسلامی،دانشکده حقوق وعلوم سیاسی،دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

10.22034/jlr.2021.184997.1624

چکیده

هرگاه سخن از مسئولیت مدنی به میان می‌آید این امر به ذهن متبادر می‌گردد که زیانی به بار آمده و باید جبران شود، با وجود این، ازسوی حقوقدانان خارجی نظریاتی بیان شده که براساس آن‌ها صرف ارتکاب تقصیر ولو آنکه زیانی از آن حاصل نشده باشد، تنها به این خاطر که باعث ایجاد خطر ورود آسیب می‌شود موجب ایجاد مسئولیت مدنی خواهد بود. یکی از این نظریات در تلاش است اثبات نماید که ارتکاب رفتار توأم با تقصیر نسبت به افراد، خود زیانی است که قابلیت جبران خسارت دارد. نظریۀ دیگر با انتقاد از دخالت عنصر شانس در مسئولیت مدنی مرسوم و ابتنای مسئولیت مدنی بر اخلاق نتیجه‌گرا، صرف ارتکاب رفتار توأم با تقصیر را شرط کافی و لازم برای ایجاد مسئولیت می‌داند. چنانکه بیان خواهیم کرد هر دوی این نظریات با ایراداتی همراه هستند که پذیرش آن‌ها را نه تنها در حقوق خارجی بلکه درحقوق ایران نیز غیرممکن خواهد ساخت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An approach to the theory of civil liability resulting from the risk of harm

نویسندگان [English]

  • MOHSEN SAFARI 1
  • sasan ghodsi 2
1 University of Tehran
چکیده [English]

An approach to the theory of civil liability resulting from the risk of harm


Abstract
Whenever we talk about civil liability, it is thought that the damage has been caused and must be compensated. However, foreign jurists have expressed the opinion that when the tortious act is committed, even if loss is not achieved, it will result in civil liability because it poses a risk of injury. One of these theories seeks to prove that committing tortious act against individuals is itself a loss that can be compensated. Another theory by criticizing the interference of the element of chance in conventional civil liability and its reliance on consequentialist ethics, believes that merely committing tortious act is sufficient and necessary condition for liability. As we will see, both of these theories have their drawbacks, which will make it impossible to accept them not only in foreign law but also in Iranian law.
Key words: fault without harm, create risk of harm, posing at risk, consequentialist ethics

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: fault without harm
  • create risk of harm
  • posing at risk
  • consequentialist ethics