واکاوی چالش های حقوقی شبهات ناظر به رشد نوجوانان در قانون مجازات اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دادگستری تهران

2 دانشگاه آزاد واحد بندرعباس

3 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی.

10.29252/jlr.2021.185312.1717

چکیده

احراز برخی شرایط مقدمات مسئولیت کیفری در ماده 91 ق.م.ا شرط اعمال این مجازات هاست. بر خلاف تبصره 2 ماده 88، ماده 91 قانون مجازات اسلامی 1392 تحولی جدی در واکنش کیفری نسبت به نوجوانان مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص ایجاد کرده است .این ماده، سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده و قاضی را مکلف کرده است که در این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازات های تعزیری مذکور در این فصل محکوم نماید. در عین حال معیار احراز رشد و کمال عقل معین نشده و همین امر می تواند مشکلات و ابهامات زیادی را در عمل به وجود آورد. در این قالب چالش های مختلف، اختلاف نظرهای عمده ای را بوجود آورده است، از یک سو این سوال قابلیت طرح دارد که در چه جرایم، مرتکبان و چه حالت هایی می توان شبهه در رشد نوجوان را زایل کننده مسئولیت کیفری به مجازات حد و قصاص دانست و از سوی دیگر، در قالب تقنینی و قضایی کدام چالش ها رشد نوجوانان در فرآیند دادرسی را با ابهام روبه رو می سازد. بر این اساس این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و با بررسی کلی رویه قضایی و اظهارنظر قضات مختلف، به این امر منتهی شده است که رشد نوجوانان در جرایم میتوجب حد و قصاص، رویکردی نوین ولی در عین حال با وجود چالش های مختلف،چندان به شکل صحیح در رویه قضایی تجلی نیافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Legal Challenges of Adolescent Growth in Islamic Penal Code

نویسندگان [English]

  • alireza sayebani 2
  • hosein gholami 3
  • Behzad Razavifard 4
2 azad
4 associated professor at Allameh Tabatabaie University, Tehran , Iran .
چکیده [English]

Provision of certain conditions of the penal liability provisions of Article 91 BC is subject to the application of these penalties. Contrary to note 2 of article 88, article 91 of the Islamic Penal Code of 2013, there has been a serious change in the criminal response to juveniles who have committed the crimes punishable by Had or Retribution Sanctions. This article identifies the three situations as factors for the punishment of retribution or retribution. In these cases, he has been sentenced to one of the punishments mentioned in this chapter, rather than punishment or retribution, according to his age group. At the same time, the criterion for growth and perfection of reason has not been determined and this can cause many problems and ambiguities in practice. In this context of various challenges, it has generated a great deal of controversy, on the one hand it raises the question as to what crimes, perpetrators, and in what ways can juvenile delinquency alleviate juvenile criminal liability to punishment of retribution and retribution? He knew, and on the other hand, which challenges faced in the legal and judicial frameworks would make the development of juvenile delinquency in the process ambiguous. Accordingly, this paper, with a descriptive-analytical approach and an overview of the various jurisprudence and opinions of different judges, has led to the conclusion that juvenile delinquency in adultery and retribution offenses is a new but at the same time very different challenge. It has not been properly expressed in judicial procedure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adolescent development
  • Subjective and judgmental doubts
  • criminal responsibility
  • security measures