نقش مؤلفه های ساختاری بر فساد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حقوق عمومی، پردیس دانشگاه شهید بهشتی .

2 دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/jlr.2021.185503.1766

چکیده

"چکیده فارسی مقاله "
فساد اقتصادی و نحوه حکمرانی ، مقوله است که در ایران کمتر بدان توجه شده است. اگرچه فساد کلان اقتصادی بیشتر به رشته اقتصاد سیاسی مرتبط می باشد اما نوع ساختار سیاسی که حکمرانی در قالب آن اعمال می گردد بر میزان فساد کلان در یک جامعه اهمیت بسزایی دارد. پس ساختار سیاسی باید به گونه ای طراحی شود که کمترین میزان امکان فساد را با خود به همراه داشته باشد و اینجا است که نقش حقوق عمومی در این بین برجسته می شود تا تعیین کند یک نظام سیاسی باید دارای چه مؤلفه هایی باشد و کدام خصایص را نباید داشته باشد تا کمترین فساد از آن منتج گردد. از این رو در این مقاله تلاش می شود تا نقش مؤلفه ها و تأسیسات حقوق عمومی بر میزان فساد اقتصادی تشریح گردد.
کلید واژگان مقاله
"فساد کلان اقتصادی، حامی پروری، پاسخگویی سیاسی و قدرت سیاسی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of (Political) Structure on Economic Corruption

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asadi Nejad jamali 1
  • Mohammad Hossein Zarei 2
1 PhD Candidate of Public Law, Shahid Beheshti University (Pardis branch)
2 Associate Professor of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract
Economic corruption and governance approach is a matter that is overlooked within the Iranian academic literature. Though the grand/Systemic corruption is more correlated with the field of political economy. However, since the political structure of a state by which the Governance is formed and executed has a direct and dramatic impact on the formation and expansion of corruption, it should also be examined from this standpoint. The political structure of a state should be designed in a way that prevents the possibility of corruption and thus the role of public law here is substantial. It should define what characteristics should not exist in order to eliminate corruption to happen. This article is aiming at exploring and elaborating on the elements of public law in explaining the causes of economic corruption in a political system with reference to Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "grand economic corruption"
  • "clientelism"
  • "political accountability"
  • "political power"