پیشگیری اجتماعی از جرایم تروریستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی.

2 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی.

10.29252/jlr.2021.221353.1887

چکیده

جوامع مختلف با شیوه های متنوعِ کنترل جرایم تروریستی، در راستای تأمین امنیت و حفظ حاکمیت درصدد کاهش آمار این دسته جرایم هستند. با این حال، رشد روزافزون جرایم تروریستی و ناکارآمدی نظام عدالت کیفری کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که باید برای رویارویی با این پدیده به صورت زیربنایی عمل کرد. یکی از مهم‌ترین سازوکارهای پیشگیرانه در حوزه جرایم تروریستی، پیشگیری اجتماعی می‌باشد که با ابزارهای مختلف در تلاش برای پیشگیری از ورود به فعالیت‌های تروریستی یا خارج کردن اشخاص از چرخه ارتکاب جرم است. با این حال، نحوه کاربست این سازوکارها امری حیاتی است؛ زیرا این تدابیرِ بلند مدت در نهایت باید منجر به از بین رفتن یا کاهشِ پایدارِ بزهکاری شود. باور غالب در خصوص مرتکبان جرایم تروریستی آن است که یک تروریست همواره تروریست است و به همین دلیل، تنها راه حذف آنها از چرخه جرایم این حوزه، توان‌گیری جسمانی هم‌چون اعدام یا حبس دایم است. با این حال، یافته‌های مطالعاتِ جرم‌شناختی نشان می‌دهد که احتمال موفقیت برنامه‌های پیشگیری اجتماعی در خصوص افرادِ در معرضِ خطر بزهکاری یا توقف بزهکاری در میان گروه‌های تروریستی نیز با شیوه‌های مختلف وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Social prevention of terrorist crimes

نویسندگان [English]

  • bagher shamloo 1
  • farhad Shahideh 2
1 Ph.D. in Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University
2 Shahid beheshti
چکیده [English]

Different communities with various methods of control of terrorist crimes seek to reduce the rates of crimes in order to provide security and maintain sovereignty. However, the growing of terrorist crimes and the inefficiency of the criminal justice system of different countries in this field indicates that it must be used to face this phenomenon. One of the most important preventive mechanisms in the field of terrorist crimes is social prevention, which is critical to various tools in the effort to prevent entry into terrorist activities or taking out people from the crime cycle, however, the way to implement these mechanisms is critical because these long - term measures should eventually lead to loss of crime or sustainable reduction. The prevailing belief in the perpetrators of terrorist crimes is that a terrorist is always terrorists, and for this reason, the only way to eliminate them from the cycle of crime is physical punishment such as execution or permanent imprisonment. However, the findings of cognitive studies show that the probability of success of social prevention programs on individuals is exposed to the risk of delinquency or stopping the delinquency among terrorist groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • crime control
  • moral prevention
  • de-radicalization
  • terrorism