تعدد وکلای دادگستری و چالش ابلاغ و احتساب مبداء مهلت ها و مواعد (نقد و بررسی چند رای دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

10.29252/jlr.2021.184601.1523

چکیده

اصل ابلاغ به همه و نیاز شناسایی اثر برای ابلاغ به همه و منفعتِ یکنواخت کردن جریان دعاوی و رسیدگی ها، دفاع از دیدگاهی را نیرومند می نماید که بر ضرورت ابلاغ به همۀ وکلای دادگستری و شناخت حق اقدام ایشان تا زمانی که دیگری اقدامی ننموده است پای می فشارد. رویۀ قضایی عالی ترین مرجع قضایی کشور (شعب پنجم، هشتم و دهم دیوان عالی کشور) و نیز شماری از دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (شعب دهم و چهل و نهم)، چندگانه است و بر مواد و اصول گوناگونی پشتوانه دارد. برخی شعه ها بر بنیاد اصول و تفسیرهای حقوق مدنی و برخی بر اساسا تکالیف اخلاق حرفه ای وکلا به اثر و کفایت ابلاغ به وکیل اول یا وکیل دوم رسیده اند. این نوشته رای ها و استدلال هایشان را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد و بر جدایی حقوق آیین دادرسی از حقوق مدنی تکیه می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Multiplicity of Lawyers and The Challenge of Communicating and Calculating Deadlines (Some Critics of Judgments of Supreme and Appeal Court)

نویسنده [English]

 • Hassan Mohseni
University of Tehran, Faculty of Law & Political Science
چکیده [English]

The principle of communicating to all and the need to identify its effects for the benefit of all, and the benefit of unification of proceedings, reinforces the defense of the exigence of communicating for all lawyers and to know their right to act until another lawyer does not acted yet. The judgments of Supreme court (5th, 8th & 10th chambers) and some appeal courts in province of Tehran (10th and 49th chamber) is somehow country together, and are based on a variety of articles and principles based of Civil Code interpretation or Procedural Law Practices. Some are based on the principles and interpretations of Civil Code provisions and some have been reached to communicating to the first or second lawyer on the basis of the professional ethics of lawyers. This article reviews and evaluates their views and arguments and relies on the separation of Civil Code from Civil Procedural Law.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Unification of Proceedings
 • Act alone
 • Act together
 • Principle of Notification to all
 1. فهرست منابع

  1. افتخارجهرمی، دکتر گودرز و دکتر مصطفی السان، آیین دادرسی مدنی، تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1396، جلد اول.
  2. امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی، تهران، اسلامیه، 1377، جلد 2، چاپ 14.
  3. جعفری لنگرودی، دکتر محمد جعفر، اصول آیین دادرسی مدنی، مجله حقوق امروز، بهمن و اسفند 1342، شماره 9 و 10.
  4. خالقی، دکتر علی، نکته­ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، شهردانش، ۱۳۹۴، چاپ ۴.
  5. شمس، دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، 1387، جلد 2.
  6. عابدی، دکتر محمد و سمیه اکبرپورسکه، مسئولیت وکلای متعدد، فصلنامه وکیل مدافع، شماره ۱۵، زمستان ۱۳۹۵.
  7. کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، عقود معین جلد 4، عقود اذنی و وثیقه­های دین، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1378، چاپ چهارم.
  8. متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، 1378، جلد 1.
  9. محسنی، دکتر حسن، نقش وکیل دادگستری در حقوق امروز، در: با قافلۀ عدالت، یادنامۀ دکتر ناصر کاتوزیان، به خواستاری دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز، به اهتمام دکتر ابراهیم شعاریان، تبریز، ستوده، 1393.

   

   

  1. CADIET, Loïc, et Emmanuel JEULAND, Droit judiciaire privé, Paris, Litec, 2016, 9e éd.
  2. Code de procédure civile, (CPC), Annoté par : Laurent Dargent, sous la dir. de Pierre Callé, Paris, Dalloz, 2018.