توصیف جرائم بین‌المللی مأموران‌ دولتی به‌عنوان عمل رسمی یا شخصی در رویه قضایی و رویکرد کمیسیون حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانش‌آموخته دکتری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان.

10.29252/jlr.2021.221138.1875

چکیده

توصیفِ رسمی یا شخصی بودن آن دسته از جرائم بین‌المللی که ماموران دولتی مرتکب شده‌اند، در موضوع بهره‌مندی آنها از مصونیت در برابر محاکم کیفری خارجی از اهمیت خاصی برخوردار است. غیر از سه مقام عالی‌رتبه کشور که از آنها به‌عنوان مقامات تروئیکا نام برده می‌شود، سایر مأموران ممکن است در زمان تصدی خدمت و مقامات تروئیکا پس از پایان خدمت به‌جهت ارتکاب جنایات بین‌المللی تحت تعقیب محاکم کیفری خارجی تحت عنوان اعمال صلاحیت جهانی قرار گیرند. براساس قواعد حقوق بین‌الملل عرفی که کمیسیون حقوق بین‌الملل در طرح موسوم به « مصونیت مأموران دولتی در برابر صلاحیت کیفری خارجی» به آن اشاره و تاکید داشته است، مأموران دولتی در مورد اعمال رسمی خود از مصونیت برخوردار هستند. برخی محاکم برای پرهیز از بی‌کیفرمانی این مأموران، ارتکاب جنایات بین‌المللی را ولو در مقام رسمی روی داده باشند، به‌عنوان عمل شخصی توصیف کرده‌اند. فرضیه نویسندگان مقاله آن است که جهت پرهیز از مشکلات مربوط به فرار دولتها از مسئولیت بین‌المللی، لازم است که ارتکاب جرائم بین‌المللی توسط مأموران به‌عنوان عمل رسمی توصیف شود، اما در عین حال، متهمان از مصونیت بهره‌مند نشوند و محاکمه و مجازات شوند. فرضیه‌ای که کمیسیون حقوق بین‌الملل و رویه قضایی برخی محاکم از آن حمایت کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Characterization of International Crimes as Official or Personal Acts in Case Law and International Law Commission's` Approach

نویسندگان [English]

  • Sattar Azizi 1
  • massumeh Emamian 2
1 Law, Faculty of Humanities,Bu-Ali Sina University,Hamedan,Iran
2 Law ,faculty of Bu-Ali Sina University,, Hamedan. Iran
چکیده [English]

Of particular importance is the description of international crimes committed by state officials in order to enjoy immunity from foreign criminal courts. With the exception of the three state senior officials known as Troika officials, other officials during their term of office and Troika officials after their term of office may be prosecuted for the commission of international crimes under the heading of universal jurisdiction prosecuted by foreign criminal courts. In accordance with the rules of customary international law referred to and stressed by the International Law Commission in the so-called Plan for " immunity of officials from foreign criminal jurisdiction", state officials enjoy immunity from legal proceedings. Some courts have described the commission of international crimes as a personal act in order to avoid impunity for these officials, even if they took place officially. The authors of the article start from the hypothesis that, in order to avoid problems related to the flight of states from international responsibility, it is necessary that the commission of international crimes by officials be qualified as a official act and in this respect the exercise of immunity is excluded. This hypothesis that is supported by the International Law Commission and the case law of some courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immunity
  • International Crimes
  • Official Act
  • State Official