تحولات تاریخی مفهوم مدرن قانون اساسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بوعلی سینا همدان دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

10.29252/jlr.2021.223059.1964

چکیده

قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم مهم دانش حقوق دارای دو دوره کلان تاریخی است. از یونان باستان و رم تا اواخر قرن هیجدهم را می‌توان مفهوم سنتی قانون اساسی نامید و از انقلاب فرانسه و امریکا به بعد دوران مدرن قانون اساسی است. ازآنجاکه مفاهیم حالت ایستا ندارند و در حال تغییر و تحول هستند، معنای مدرن قانون اساسی نیز تا به امروز دستخوش تحولات متعددی شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی در دوران مدرن چه مراحلی را طی کرده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی کوشش می‌کند این تحولات مهم را از منظر تحولات سیاسی و تاریخی مورد بررسی قرار دهد. هدف از این مقاله نشان دادن اهمیت تحولات تاریخی و سیاسی در فهم قانون اساسی و تحولات مفهومی آن است. در این مقاله تحولات قانون اساسی در دوران مدرن به شش دوره انقلاب فرانسه و امریکا، از پیروزی این دو انقلاب تا 1848، از 1848 تا 1871، از 1871 تا جنگ جهانی اول، فاصله دو جنگ جهانی و تحولات پس از جنگ جهانی دوم تقسیم شده‌اند و کوشش شده است نشان داده شود چگونه این تحولات باعث دگرگون شدن معنای قانون اساسی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Historical developments of the modern concept of the Constitution

نویسنده [English]

  • fardin moradkhani
bu ali sina university
چکیده [English]

The Constitution, as one of the important concepts of legal knowledge, has two major historical periods. From ancient Greece and Rome to the late eighteen century can be called the traditional concept of the constitution and From the French and American revolutions onward, the modern era is constitutional. Since the concepts are not static and are changing, the modern meaning of the constitution has undergone many changes to date. This article seeks to answer the question of what steps the constitution has taken in modern era. Using descriptive-analytical method, this research tries to examine these important developments from the perspective of political and historical developments. The purpose of this article is to show the importance of historical and political developments in understanding the constitution and its conceptual developments. In this article, constitutional changes in the modern era are divided into six periods of the French-American Revolution, from the victory of these two revolutions to 1848, from 1848 to 1871, from 1871 to World War I, the interval between World Wars II and developments after World War II and An attempt has been made to show how these developments have changed the meaning of the constitution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Constitution
  • Revolution
  • Written document
  • Historical Developments