دکترین‌ حقوقی آمریکا در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی محیط‌زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق ، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل ،ایران

3 استادیار، گروه حقوق ، واحد اردبیل، دانشگاه ازاد اسلامی ،اردبیل، ایران

10.22034/jlr.2020.184935.1608

چکیده

گسترش روزافزون زیانهای گوناگون ناشی از آلودگی محیط ‌زیست، طیف وسیع زیاندیدگان، تعدد مسئولین ایجاد آلودگی از یکسو و نو‌پایی حقوق داخلی در ارائه‌ی مبانی مناسب برای تحمیل مسئولیت‌مدنی ناشی از آلودگی محیط‌زیست بر مسئولین و ناکارآمدی قوانین آفل موجود در ارائه راهکارهای پیشگیری و جبران این زیان‌ها از سوی دیگر، مطالعه مبانی مسئولیت ‌مدنی ناشی از آلودگی محیط‌زیست در حقوق کشورهای دیگر را ضروری می‌نماید؛ این مقاله بر آن است که با مطالعه دکترین حقوقی آمریکا در این زمینه و نحوه بکارگیری آنها در آرای قضایی آن کشور، علاوه بر ایجاد همگرایی حقوقی، نقاط ضعف و قوت آن را بنمایاند؛ مطابق مطالعات صورت گرفته در این پژوهش، دکترین حقوقی آمریکا علیرغم کاستی‌ها و نقایصی که از نظر مبنایی دارد با تفسیر، تحلیل و بکارگیری مناسب قضات و حقوقدانان آن کشور بسیاری از نیازها را از نظر مبنای مسئولیت‌ مدنی ناشی از آلودگی محیط‌زیست در آن کشور برطرف نموده ‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Us legal’s doctrine about civil laibility of environmental pollution

نویسندگان [English]

  • babak sadeghi 1
  • Alireza Lotfi doudran 2
  • Mozaffar Bashokouh 3
1 Department of law Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil,Iran
2 Assistant Professor, Department of laws, Islamic Azad University of Ardabil, Iran
3 Assistant Professor, Department of laws, Islamic Azad University of Ardabil, Iran
چکیده [English]

The growing various damages caused by environmental pollution, the wide range of victims, the multiplicity of defendants that create pollution on the one hand, and the renewal of domestic law in providing appropriate grounds for imposing civil liability on environmental pollution on defendants and the ineffectiveness of existing temporal environmental statutes in providing apposite ways to prevention and compensation solutions These losses, on the other hand, necessitate the study of the grounds for civil liability arising from environmental pollution in the laws of other countries; This article seeks to study US legal’s doctrine in the field of civil laibility of environmental pollution and usage in legal decision to creating legal convergence to illustrate the strengths and weaknesses of this doctrine. According to this study, the US legal’s doctrine despite its shortcomings has been interpreted and empeloyed appositely by judges and lawyers and covered many of the necessities in the field of environmental liability basics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Us legal doctrine
  • civil laibility
  • environmental pollution