ابعاد حقوقی قطع یا ادامه درمان بیماران نباتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه مراغه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز

10.29252/jlr.2021.219933.1849

چکیده

حیات نباتی یکی از انواع آسیب‌های‌ مغزی است ﻛﻪ علی‌رغم مرگ ﻧﻴﻤﻜﺮﻩ‌ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺰ، ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ‌ﺩﻫﺪ. با توجه به معیار پزشکی مرگ و عدم قطعیت در خصوص امکان بهبودی این بیماران تردیدهایی در وضعیت حیات آ‌ن‌ها وجود دارد. این تردیدها چالش‌هایی در خصوص قطع یا ادامه درمان این بیماران ایجاد نموده است. قطع درمان در شرایطی که به علت طولانی شدن حیات نباتی و شرایط خاص بیماران امید بهبودی از نظر پزشکی برای آنها متصور نباشد، سوالی است که پژوهش حاضر به آن می‌پردازد. در رویه قضایی برخی نظام‌های حقوقی مانند آمریکا و انگلیس معیارهای مختلفی برای تصمیم‌گیری در این خصوص مطرح شده است. توجه به خواست بیمار از جمله مهم‌ترین معیارهاست. علی‌رغم برخی تفاوت‌های جزئی در عمل این معیارها به هم نزدیک شده و اکثر نظام‌های حقوقی با توسل به خواست بیمار از امکان قطع درمان این بیماران دفاع نموده‌اند. عدم طرح معیارهای مذکور در حقوق ایران و زنده تلقی شدن این فرد از حیث پزشکی و حرمت حق حیات، توجه به خواست بیمار را جهت قطع درمان در حقوق ایران دشوار می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal aspects of Termination or Continuation of Treatment of Vegetative State

نویسندگان [English]

  • nahid safari 1
  • artin jahanshahi 2
1 university of Maragheh
2 shiraz university
چکیده [English]

Vegetative State is a type of brain damage that despite the death of the brain hemispheres, brain stem continues to work. Due to the medical criteria of death and uncertainty about the possibility of recovery of these patients, there are doubts about their living conditions. These doubts have created challenges for discontinuing or continuing treatment of these patients. Discontinuation of the treatment in situations where due to the prolongation of vegetative state and special conditions of patients, there is no medical hope, is the question that the present study addresses. In the precedents of some legal systems such as United States and United Kingdom, different criteria have been proposed. Attention to the patient's will is one of the important criteria. Despite some differences in practice, these criteria have come closer to each other and most legal systems have defended the possibility of discontinuing treatment. The lack of such criteria in Iranian law and the fact that this person is considered alive from a medical point of view and the sanctity of the right of life, makes it difficult to pay attention to the patient's will to stop treatment in Iranian law

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brain Damage
  • Vegetative State
  • Sanctity of life
  • withdrawal of treatment