بیمه مضاعف و تقسیم مسؤولیت میان بیمه گران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشگاه علامه طباطبایی

10.29252/jlr.2021.113132.0

چکیده

زمانی که چندین بیمه گر موضوع واحدی را در مقابل خطری واحد و برای یک دوره زمانی، تحت پوشش قرار می دهند بیمه مضاعف تحقق یافته است. برخلاف سایر نظام های حقوقی، قانون بیمه ایران حکم صریحی در مورد وضعیت حقوقی عقود بیمه متعدد ندارد و در این خصوص آرای متفاوتی از سوی نویسندگان حقوقی مطرح شده است. به هر روی در فرض صحت عقود بیمه متعدد چگونگی مسئولیت هر یک از بیمه گران مطرح می‌شود. برخی معتقدند بیمه گذار بایستی برای مطالبه خسارت به نسبت تعهد هریک از بیمه گران به ایشان مراجعه نماید و برخی دیگر بیمه‌گذار را برای دریافت همه خسارت از یک بیمه گر محق می دانند. به نظر می رسد راهکار عادلانه تقسیم نهایی مسئولیت میان بیمه گران و به عبارتی حق مشارکت است، که بیانگر حق بیمه گر پرداخت کننده ی خسارت برای بازیافت سهمی از خسارت از بیمه گری است که او نیز مسئول پرداخت همان ضرر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Double Insurance and the Right to Contribution

نویسندگان [English]

  • mohsen izanloo 1
  • Masoumeh Nazeri 2
1 Associate professor
2 Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Double insurance is provided when several insurers cover the same property against identical risk with respect to the same period. Unlike other legal systems, Iranian Act Insurance does not have any explicit provision about the status of double insurance and in this respect, different opinions have been raised by legal writers. However, assuming the validity of multiple insurances, this issue brings up how the insured is entitled to claim against insurers. Some believe that each insurer will be liable for a ratable proportion only, and some others have an opinion that the insured may recover the full amount of his loss from whichever insurer or insurers he chooses. It seems that the mere solution is a final division of liability between insurers and in other word is the right of the contribution is defined as the right of insurers who have paid a loss to recover a proportionate amount from other insurers who are also liable for the same loss.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Excess Insurance
  • Co-Insurance
  • Recovery
  • Right of Contribution