کاستی‌های زیست‌محیطی قوانین و مقررات اکتشاف معادن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

10.48308/jlr.2021.222433.1942

چکیده

چکیده

مقابله حقوقی شایسته با تهدیدات زیست‌محیطی ناشی ‌از اکتشاف معادن بدون شناسائی دقیق انواع و اقسام این تهدید‌ها امکان‌پذیر نیست و به این دلیل مطالعات زمین‌شناختی تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از اکتشاف معادن مقدمه‌ای ضروری جهت مقابله حقوقی با این تهدیدها از طریق وضع قوانین و مقررات متناسب و طراحی نظام حقوقی شایسته برای مقابله با آنهاست. در این مقاله سعی ‌شده‌است تا با استفاده از روش توصیفی ابتدا تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از اکتشاف معادن مورد شناسایی و دسته‌بندی قرار گرفته و سپس با استفاده از روش تحلیلی خلاءها و چالش‌های نظام حقوقی کشور در مقابله با این تهدید‌ها مورد شناسایی و ارزیابی قرار‌گیرد. پرسش این است که کاستی‌های قوانین و مقررات زیست‌محیطی در بخش اکتشاف ‌معادن کدامند و راهکار ترمیم کاستی‌های موجود در نظام حقوقی ایران چیست؟

باید گفت تهدیدات زیست‌محیطی ناشی از اکتشاف معادن در نظام حقوقی ایران به شکل کلی، بخشی‌نگر و ناقص مورد شناسایی قرارگرفته‌است. عدم اشاره به جزئیات و تفکیک تهدیدها برحسب نوع معدن و مشکلات عملی موجود در این زمینه از چالش‌های خاص این حوزه می‌باشد که این واقعیت‌ها، مقابله حقوقی مؤثر با این تهدیدها را نیز با مانعی جدی مواجه ‌نموده‌است. در مقاله حاضر به بررسی این چالشها، خلاء‌ها و تهدیدها خواهیم پرداخت.کلید واژگان:

اکتشاف معدن،محیط ‌زیست، آلودگی، خسارت، قوانین و مقررات

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Inadequate Environmental Regulations on Mine Exploration Law in Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Asteraki 1
  • صابر صابر 2
1 Islamic Azad University Tehran North Branch
2 علوم تحقیقاتعلوم تحقیقات
چکیده [English]

Deficiencies of Environmental Regulations on Mine Exploration Law in IranAbstract

A legal response to the environmental threats caused by mine exploration cannot be achieved without identification of such special threats. For the same reason, the geological studies of the environmental threats caused by mine exploration are an essential step for such a legal response by codifying appropriate rules and regulations and developing a proper legal system. This article is to, initially, identify and classify the environmental threats caused by mine exploration and then to identify and evaluate legal gaps and challenges in Iranian legal system to deal with such threats, by using the analytical method.

What are the deficiencies of environmental regulations on mine exploration in Iranian legal system and what is the strategy to tackle such deficiencies?

The environmental threats caused by mine exploration is identified in a very general, partial and imperfect manner in Iranian legal system. Missing details and lack of classification of threats in terms of the mine and the practical problems in this area, are some definite challenges in this domain, which in turn have seriously impeded the effective legal response.Keywords:

Environment, Mine Exploration, Pollution, Damage, Rules & Regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment
  • Mines
  • Pollution
  • Damage Rules &
  • Regulations
  • Exploration