شناسایی مدعی و موضوع دلیل در دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه علوم انسانی جامعه المصطفی . قم . ایران

2 حقوق ، حقوق ، پردیس فارابی، قم، ایران

10.48308/jlr.2021.224265.2025

چکیده

با اعلام ملی بودن زمین توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع که در قالب صدور «برگ تشخیص» محقق می‌شود؛ اشخاص ذی‌نفع که خود را متضرر از این اقدام می‌دانند، مبادرت به اقامه دعوی اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین در مراجع ذی‎صلاح می‎نمایند. موضوعی که در کتب حقوقی و مقالات مربوط به این حوزه کمتر به آن پرداخته شده این است که مدعی در این دعاوی چه کسی است؟ اشخاص یا دولت؟ و بر فرضی که اشخاص ذی‌نفع مدعی محسوب شوند؛ چه چیزی را باید اثبات کنند؟ نگارنده در نوشتار پیش‌رو با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و آرای دادگاه‌ها در صدد اثبات این است که مدعی کسی است که خلاف محتوای برگ تشخیص اظهاری می‌نماید و صرف اثبات این که زمین موضوع دعوا مشمول تعریف عناوین چهارگانه مقرر در قانون ملی شدن جنگل‌ها نیست، برای تبدیل اراضی ملی به غیرملی کفایت می‌کند و نیازی به اثبات سابقه احیا قبل از سال 1341 نیست؛ گرچه اثبات سابقه احیا یعنی مصادیق احصا شده در تبصره سه ماده دوقانون مزبور باعث خروج اراضی ملی و تبدیل آن به مستثنیات قانونی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Recognition of the plaintiff and the subject of the reason in the lawsuit challenging the national recognition of the land

نویسندگان [English]

  • Abbas Rahimi 1
  • sayyed ali Alavi qazvini 2
1 Al-Mustafa International University . qom . iran
2 school of law . Farabi Campus - University of Tehran . qom . iran
چکیده [English]

By announcing the nationalization of land by the Forest and Pasturage Organization, that, it is created in the form of a "recognition document"; the beneficiaries who believed themselves to be suffering from this action, they bring an action as protest to the nationalization recognition of land in competent authorities. The subject that in the legal books and articles related to this area are less considered with, it is that, who is plaintiff these claims? Are they individuals or state? And on the hypothesis that the beneficiary persons are considered plaintiff; what should they prove? The author in the present paper with a descriptive and analytical method, using library resources and verdicts of the courts, seeks to prove that the claimant is who to announce the opposite of the content of the recognition document and simply proving that the disputed land is not considered subject to fourfold titles in the land nationalization law that is enough for changing land nationalization to denationalization and it does not need to prove the recovery record before 1341 year; although proving of recovery record, that is, the examples of the explained in the third waver of the second article of that law will lead to egress national land and transform it into legal exceptions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • national lands"
  • exception"
  • reason"
  • recognition"
  • "
  • complaint"