دوره و شماره: دوره 26، شماره 101، خرداد 1402، صفحه 1-430 
الگوی مطلوب تعامل بین نظام حزبی و انتخابات

صفحه 39-64

10.48308/jlr.2021.221430.1893

علی اسماعیلی؛ علی اکبر گرجی ازندریانی؛ سعیدرضا ابدی


شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا

صفحه 305-332

10.48308/jlr.2022.225261.2075

میلاد سلطانی؛ بهرام تقی پور؛ علیرضا صالحی فر


پیشگیری از جرم تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی.

صفحه 387-412

10.48308/jlr.2022.224116.2016

امیر کیانی؛ مهدی اسماعیلی؛ حسن حاجی تبار فیروزجایی