پیامد تغییرات اقلیمی بر حقوق بشر فردی و جمعی، با نگاهی به رویه دولت‌ها و محاکم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/jlr.2022.225457.2181

چکیده

تغییرات اقلیمی، به‌مثابه یکی از مهم‌ترین معضلات عصر حاضر، صدمات بسیاری را بر تحقق حق‌های بشری وارد می‌نماید. رابطه این دو مقوله، اگرچه در منابع اصلی و الزام‌آور حقوق بشری ذکر نشده است، اما با نگاهی عمیق‌تر به نتایجی که این معضل جهانی به بار می‌آورد، می‌توان دریافت که امروزه رابطه بسیار مهمی میان امکان تحقق حق‌های بشری و تغییرات آب‌وهوایی وجود دارد. این امر، هم حق‌های فردی و هم جمعی بشری را متأثر خواهد کرد، موانع زیادی در راه تحقق آن‌ها ایجاد می‌کند و مسائلی را پیش می‌کشد که مواجهه با آن‌ها نیازمند بررسی حق‌های بشری با نگاهی جدید است. در این حوزه، رویه دولت‌ها و محاکم بین‌المللی نیز قابل توجه و مهم است. با توجه به این نکات، مقاله حاضر، با بررسی اسناد و رویه‌های موجود و نیز با توجه به ابعاد گوناگون زیست انسانی، تأثیرات متعدد تغییرات اقلیمی بر تحقق حق‌های مختلف بشری را مورد بررسی دقیق قرار خواهد داد و تلاش خواهد داشت تا بحران‌های حقوق بشری متأثر از این امر را که در مباحث غال حقوق بشری مغفول واقع شده‌اند، برجسته نماید تا بتوان به مسئله تحقق حقوق بشر در عصر حاضر، نگاهی واقع‌بینانه‌تر داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The consequences of Climate Change on the Individual and Collective Human Rights with Regard to Governments' Procedures and Courts

نویسندگان [English]

  • mohammad hossein ramezani 1
  • SEYEDEHSARA MIRIAN 2
1 professor
2 LAW FACULTY OF SHAHID BEHESHTY UNIVERSITY
چکیده [English]

Climate change, as one of the most important problems of the present age, causes a lot of damage to the realization of human rights. The relationship between these two categories, although not mentioned in the main and binding sources of human rights, but with a deeper look at the consequences of this global problem, we can see that today there is a very important relationship between the possibility of human rights and climate change. This will affect both individual and collective human rights, create many obstacles to their realization, and raise issues that require addressing human rights in a new light. In this area, the practice of states and international courts is also significant. With regard to these points, the present article, by considering the existing documents and procedures and the various aspects of human life, in order to take a more realistic view of the issue of the realization of human rights in the present age, will examine the effects of climate change on the realization of various human rights and will try to Highlight human rights crises affected by this phenomenon and have been overlooked in its basic discussions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Human Right
  • International Environmental Law
  • Indigenous peoples'
  • rights
  • Climatic asylum