شرط داوری در قرارداد حمل هوایی کالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی

10.48308/jlr.2022.225261.2075

چکیده

حمل کالا با میزان محدود از طریق هواپیما با صدور راهنامه هوایی محقق می‌شود؛ هرچند در موارد نادر ممکن است، به‌علت حجم زیاد کالا، در قالب اجاره یک هواپیما (قرارداد چارتر) صورت بگیرد. در فرض نخست که مبتنی بر راهنامه است، باتوجه به موقعیت ضعیف طرف دوم قرارداد، چنین قرارداد حمل‌و‌نقلی تحت کنوانسیون ورشو و مونترال و حمایت‌های مبتنی بر آن ساماندهی می‌شود. برخلاف مورد دوم و قرارداد اجاره که نظام کاملا قراردادی حکم‌فرماست و قواعدی همچون کنوانسیون ورشو و مونترال جهت نظارت بر قرارداد وجود ندارد.طبق همین تفاوت، جریان داوری در هریک متفاوت است. چراکه در فرض اول، قانون ماهوی و شکلی حاکم، خواهان داوری و سایر موارد از سوی کنوانسیون تعیین شده است و گویی شکل محدودی از اراده در داوری پذیرفته شده است. در مقابل، داوری تحت چارتر براساس قدرت چانه‌زنی برابر طرفین و آزاد از شروط و محدودیت‌های فرض اول است. بنابراین طرفین قرارداد قانون ماهوی، آیین شکلی داوری و دادگاه پشتیبان را تعیین می‌نمایند. همچنین متصدی حمل‌ونقل هم می‌تواند خواهان داوری در قرارداد چارتر باشد. پرواضح است در این مسیر شباهت‌های وجود دارد. از جمله این تشابهات علاوه بر الزامات قوانین ملی همچون اصل 139 در رابطه با داوری اموال دولتی در ایران، می‌توان به داوری‌پذیری قرارداد حمل کالا چه در راهنامه و چه در چارتر اشاره کرد. باتوجه به تفسیر موسع از مفهوم کالا در کنوانسیون ورشو و مونترال، قلمرو گسترده‌ای از جمله کالای خطرناک و اجساد انسان تحت داوری راهنامه و چارتر قرار می‌گیرد. بر همین اساس قرارداد حمل هر کالایی داوری‌پذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

arbitration clause in air cargo carriage contract

نویسندگان [English]

  • milad soltani
  • Bahram taghipour
  • alireza salehyfar
kharazmi university
چکیده [English]

By issuing an airway bill, air carriage of cargo with small quantities occurs; however, in fairly rare situations, due to the large volume of cargo, it dose in the form of charter contract. When airway bill is used, it is supposed that the one party is in a weak position; therefore, such carriage is monitored under the warsaw and montreal conventions. Unlike the charter, completely contractual. According to this disparity, arbitration is different. So in the first case, the substantive law, the applicable law (determination of the competent court), arbitration and other cases are determined by the convention. It is as if a limited form of autonomy is accepted in arbitration. In contrast, charter based on equal bargaining power, is free from the terms and restrictions. Therefore, the parties themselves determine the substantive law, the form of arbitration, the supporting court. Airlines can start arbitration in the charter contract as well. It is far clear that there are similarities between airway bill and charter. Among these similarities, the requirements of national laws such as article 139 regarding the arbitration of state property in iran is essential. The arbitrability of air cargo carriage of contracts for, whether charter or airway bill is the same. Based on the broad interpretation of the concept of cargo in the warsaw and montreal conventions, a wide territory, including dangerous goods and human corpses encompass. The present article examines these similarities and differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Airway bill"
  • charter"
  • air carriage"
  • arbitration"
  • "
  • cargo"