یکپارچه سازی و تعیین سهم مشارکت طرفین در قراردادهای عملیات یکپارچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار/ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران/ تهران/ ایران

2 دانشجوی دکتری/ رشته حقوق خصوصی/ پردیس بین الملل کیش/ دانشگاه تهران/ کیش/ ایران

10.29252/jlr.2021.223378.1979

چکیده

کشورهای دارای منابع هیدوروکربونی از جمله ایران به منظور استخراج این منابع به طور معمول ترجیح می‌دهند با تفکیک مناطق نفت خیز به بلوکها و واگذاری هرکدام با قراردادی جداگانه به شرکتهای پیمانکار، از توانمندی فنی و مالی ایشان بهره‌مند شوند اما طبیعت به راحتی با توافقات بشری هماهنگی ندارد. این موضوع را می‌توان با نمونه های فراوانی از ناهماهنگی‌های میادین نفت و گاز با مرزهای قراردادی از پیش تعریف شده نشان داد. ذخایر هیدروکربنی ممکن است در بین دو یا چند منطقه قراردادی قرار بگیرند بگونه‌ای که درغیاب تمهیدات لازم، رقابتی مخرّب جهت برداشت از مخزن مشترک شکل بگیرد اما اینکه چگونه پیمانکاران دو یا چند منطقة قراردادی جداگانه می‌توانند با ترک رقابت، هزینه‌ها را تقلیل داده و با یکدیگر نسبت به افزایش بازدهی نهایی مخزن همکاری نمایند موضوعی است که قراردادهای یکپارچه‌سازی و عملیات ناحیه یکپارچه‌ برای پرداختن به آن به وجود آمده اند. تعیین سهم طرفین از حقوق و تعهدات در این مدل همکاری، با توجه به فقدان اطلاعات اطمینان بخش از مختصات مخزن مشترک در هنگام انعقاد قرارداد با چالشهایی همراه است. تحلیل موضوع نشان می‌دهد که تمهیدات قراردادی می‌بایست فراهم کنندة امکان بازنگری در تعیین سهم طرفین همگام با تکامل داده‌ها در روند پیشرفت پروژه باشد تا از این رهگذر نهایتاً هر طرف به سهم منصفانة خویش دست یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unitization and Determination of Tract Participation in Unit Operating Agreements

نویسندگان [English]

  • Laya Joneydi 1
  • Seyyedfarideddin Tabatabayisotuodeh 2
1 Associated/Faculty of Law and Political science/ University of Tehran/ Tehran/ Iran
2 PhD student of Private Law/ Kish international campus/ university of Tehran/ Kish/ Iran
چکیده [English]

Countries with hydrocarbon resources, including Iran, typically prefer to break up their oil-rich areas into blocks and then assign each of them to contracting companies separately to benefit from their technical and financial capability. But nature is not easily in harmony with human agreements. this can be illustrated by the many examples of oil and gas field inconsistencies with pre-defined contractual boundaries. Hydrocarbon reserves may be located between two or more contract areas that, in the absence of necessary arrangements, a disastrous competition for extracting from the joint reservoir can be formed. But the question of how contractors of two or more separate contract areas can reduce costs by leaving competition and how they can cooperate to increase the ultimate efficiency of the reservoir are the subjects which unitization and unit operating agreements have been created to deal with them. The determination of the parties’ rights and obligations in this form of cooperation comes with some challenges due to lack of sufficient information about shared petroleum reservoir. Issue analyzing shows that contracts’ terms and conditions must provide possibility of redetermination of parties’ participation synced with project development. Through this why eventually each party achieves their fair participation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Redetermination of Tract Participation
  • Determination of Tract Participation
  • Unitization Agreement
  • Unit Operating Agreement
  • Contract Area