امکان سنجی جریان خیار در عقود جایزِ شبه لازم (نقدی بر نظریه عدم جریان خیار در مطلق عقود جایز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول)

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

10.29252/jlr.2021.170989.1338

چکیده

مشهور فقها و حقوقدانان، خیارات را که قاعده ای عام در حقوق قراردادها است اختصاص به عقود لازم داده اند. این عقیده به این معناست که اعمال حقوقی‌ فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم» عاری از وجود خیار هستند و نمی‌توانند مجرای خیار باشند. قائلین به این نظر برای اثبات و تقویت نظر خود به دلایلی چند، استناد کرده اند که مورد پذیرش اکثریت علمای این علم قرار گرفته است. اما در مقابل، گروهی از فقها و حقوقدانان، تصور خیار در عقود جایز را محال و حتی بعید ندانسته و دلایلی هم برای نظر خود ارائه داده اند.

آنچه در این نوشتار می‌آید پژوهشی است در این راستای پاسخ به این سؤال که آیا جریان خیار را در عقود جایز ولو عقود جایز شبه لازم نمی‌توان تصور کرد؟ نقل نظر مشهور ، بررسی، نقد و تحلیل دلایل آنها همراه با تقویت دلایل نظر مخالف و بیان تفصیلی آنها، موضوع این نوشتار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the Feasibility of Proceeding Rights to Rescission in Quasi-Irrevocable Contracts

نویسندگان [English]

  • sam mohammadi 1
  • hiva abdolkarimi 2
1 Associate professor in private Law department of mazandaran university
2 Faculty of Law at Shahid Beheshti University
چکیده [English]

The Jurists and the lawyers allocated the right to rescission- that it is a rule of general contract law  -  to the irrevocable contract. This means that legal acts lacking in “contractual " and " irrevocable " characteristics do not entail the right to rescission. The adherent of the opinion has provided reasons to prove and strengthen their approach which has been accepted by the majority of the scholars. On the other hand, a group of jurists and lawyers has argued that the right to rescission in revocable contracts shall not be impossible or unlikely. This group has given reasons for their opinion. This article is an attempt to understand whether the right to rescission is applicable to revocable and even quasi-irrevocable contracts. It will review, analyze and examine the mainstream reasoning while considering the counter-arguments  

This article is an attempt to understand whether the right of rescission is applicable to revocable and even quasi-irrevocable contracts. It will review, analyze and examine the mainstream reasonings while considering the counter-arguments .
کلیدواژه‌ها [English]

  • Quasi-Irrevocable Contract
  • Right to rescission
  • Revocable Contract
  • Revocation of quasi-irrevocable contracts