تحلیل قلمرو مفهوم «تضمین رعایت» در ماده یک مشترک کنوانسیونهای ژنو1949

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه حضرت معصومه (س)

10.52547/jlr.2022.225893.2104

چکیده

ماده یک مشترک کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ مقرر می دارد که دول عضو مکلفند که مفاد این کنوانسیون ها را رعایت کنند و اجرای مفاد کنوانسیون های مزبور را تضمین هم بنمایند. عبارت «تضمین رعایت» که در ابتدا عبارتی بحث‌برانگیز به حساب نمی‌آمد و بدون بحث‌های خاصی در بدنه کنوانسیون های ژنو جای گرفته بود با گذشت زمان تبدیل به عبارتی بحث برانگیز شد به نحوی که در استفساریه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از این کنوانسیون ها که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است از «تضمین رعایت» به تعهد سایر دولت‌های غیر درگیر در یک نبرد مسلحانه، به اقدام برای تضمین رعایت مفاد کنوانسیون های ژنو توسط طرفین درگیری تعبیرشده است. این در حالی است که دهه ها منظور از عبارت «تضمین رعایت» مذکور در ماده مزبور اجرای مفاد کنوانسیون های ژنو توسط هر دولت متعاهد و در سرزمین و مناطق تحت کنترل آن دولت بوده است. در این مقاله نویسنده به دنبال آن است که با روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک مربوط به ایجاد کنوانسیون های ژنو و همچنین پروتکل های الحاقی و با توجه به دکترین موجود در حقوق بین الملل تعبیری صحیح را از عبارت «تضمین رعایت» مذکور در ماده مزبور ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Early Neutral Evaluation: A New and Practical Alternative Dispute Resolution

نویسنده [English]

  • Seyed Hesamoddin Lesani
Associate Professor of Law, Hazrat-e Masoumeh University
چکیده [English]

Early Neutral Evaluation ("ENE") is a form of ADR that has become increasingly popular in recent years but is still not known in our legal system. This article proposes the incorporation of a lesser-known Early Neutral Evaluation mechanism. ENE is often cheaper, faster, and more flexible than other forms of dispute resolution processes such as arbitration and litigation. Parties often tend to exaggerate their pleadings and form an unrealistic view of their case. The primary focus of ENE is to provide the parties with an early and frank evaluation by an objective observer of both the merits of the case and of expeditious ways to achieve resolution. Early Neutral Evaluation is seeing the end from the beginning, before entering time-consuming court or arbitral procedures. This article intends to describe why Early Neutral Evaluation must enter into Iranian legal systems. What are the elements and features of this alternative dispute resolution, and under what circumstances it might be used most productively?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Article One
  • Ensure Respect
  • Geneva Conventions