تحلیل قلمرو مفهوم «تضمین رعایت» در ماده یک مشترک کنوانسیونهای ژنو1949

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه حضرت معصومه س

10.52547/jlr.2022.225893.2104

چکیده

ماده یک مشترک کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ مقرر می دارد که دول عضو مکلفند که مفاد این کنوانسیون ها را رعایت کنند و اجرای مفاد کنوانسیون های مزبور را تضمین هم بنمایند. عبارت «تضمین رعایت» که در ابتدا عبارتی بحث‌برانگیز به حساب نمی‌آمد و بدون بحث‌های خاصی در بدنه کنوانسیون های ژنو جای گرفته بود با گذشت زمان تبدیل به عبارتی بحث برانگیز شد به نحوی که در استفساریه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از این کنوانسیون ها که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده است از «تضمین رعایت» به تعهد سایر دولت‌های غیر درگیر در یک نبرد مسلحانه، به اقدام برای تضمین رعایت مفاد کنوانسیون های ژنو توسط طرفین درگیری تعبیرشده است. این در حالی است که دهه ها منظور از عبارت «تضمین رعایت» مذکور در ماده مزبور اجرای مفاد کنوانسیون های ژنو توسط هر دولت متعاهد و در سرزمین و مناطق تحت کنترل آن دولت بوده است. در این مقاله نویسنده به دنبال آن است که با روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک مربوط به ایجاد کنوانسیون های ژنو و همچنین پروتکل های الحاقی و با توجه به دکترین موجود در حقوق بین الملل تعبیری صحیح را از عبارت «تضمین رعایت» مذکور در ماده مزبور ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the scope of the concept of "Ensure Respect" in Common Article One of the 1949 Geneva Conventions

نویسنده [English]

  • Seyed Hesamoddin Lesani
Hazrat-e Masoumeh University
چکیده [English]

Article 1 of the 1949 Geneva Conventions provides that the High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances. The phrase "Ensure Respect” which was not initially considered a controversial term and was included in the body of the Geneva Conventions without any special discussion, became a controversial term over time, so that in the International Committee of the Red Cross commentary into these conventions Published in 2016, "Ensure Respect" is interpreted as the commitment of other non-participating states in an armed conflict to take action to ensure compliance by the parties to the Geneva Conventions. For decades, however, the term "Ensure Respect" has been applied to the implementation of the provisions of the Geneva Conventions by each Contracting State and in the territories and territories under its Jurisdiction. In this article, the author seeks to use the library method and review the documents related to the creation of the Geneva Conventions as well as the Additional Protocols and according to the doctrine in international law, the correct interpretation of the phrase "Ensure Respect" mentioned in the said article.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Article One
  • Ensure Respect
  • Geneva Conventions

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 02 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 01 مهر 1401
  • تاریخ پذیرش: 23 مهر 1401