سرقت ادبی در حقوق کیفری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فاقد سمت

2 گروه حقوق ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

10.52547/jlr.2022.184369.1479

چکیده

از زمان‌های دور، برخی از آثار یا نوشته‌های دیگران بنام خود بدون رضایت صاحبان آنها استفاده می‌کردند، اکنون قانون‌گذار با شرایطی این رفتار را جرم سرقت ادبی و قابل مجازات دانسته است. موضوع این جرم آثار یا نوشته‌های دیگران است که مفهوم خاصی داشته باشند، اعم از اینکه قبلاً به ثبت رسیده یا نرسیده باشند. محتوی نرم‌افزاری که در فضای مجازی منتشر شده باشد نیز می‌تواند موضوع جرم سرقت ادبی باشد. از مهم‌ترین خصوصیات مقوم این جرم، نشر نوشته‌های دیگران بنام خود یا شخص ثالث در نشریات است؛ اعم از اینکه این نشریه مجوز نشر داشته یا مجوز نشر نداشته باشد و یا اینکه این نشریه داخلی یا خارجی در داخل یا در خارج از کشور منتشر شود. نشر اثر بر مبنای ایده‌ها یا الهامات گرفته شده از دیگری را نمی‌توان جرم سرقت ادبی محسوب نمود، مگر اینکه عیناً از آنها اقتباس شده باشد. در این مقاله تلاش شده است تا با روش توصیفی_تحلیلی به بیان و رفع ابهامات و چالش‌هائی بپردازد که مرتبط با موضوع مقاله است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Plagiarism in Criminal Law

نویسندگان [English]

 • Ehsan Tirbandpey 1
 • Abolhasan Shakeri 2
1 none
2 Law group, Law and political science faculty, University of Mazandran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Using from other's writing as an own writing or as a third party has been used for long time. Nowadays, conditionally legislator called it crime which should be punished. On which has to have especial meaning. It means that if those have been registered and published or not before. Also the content of software which has been circulated on the internet can be one of plagiarism crime topic. The most important feature of this crime is the use of publication for emission of other's writing as an own writing or as a third person writing so that whether that publication has had a justification or not. Also if that publication, which is inside or outside, has been published inside of country or outside of country. Emission of letter which is according to other's idea is not a plagiarism. Inspiring of other's ideas is not a plagiarism if it has not adapted exactly. This article tried to remove the ambiguity of this crime by descriptive- analytic method.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Plagiarism
 • Inscription
 • Letter
 • Emission
 • Author

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 11 آبان 1398
 • تاریخ بازنگری: 06 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 17 آبان 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 آبان 1401