کاهش جمعیت کیفری ره آورد مشاغل انتقالی و اشتغال یارانه ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی،واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران.

2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)،دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران

10.52547/jlr.2022.228259.2277

چکیده

اشتغال زندانیان معمولا محدود به زمان حبس، بصورت موقت با هدف پائین آوردن هزینه نگهداری زندانیان می باشد ولی آنچه اهمیت دارد تداوم و ثبات شغلی زندانی پس از ایام بازداشت است به نحوی که کسب و کاری مناسب برای گذران امور زندگی خود و خانواده اش داشته باشد. مدیریت اشتغال زندانیان در ایام حبس، بررسی و معرفی مشاغل انتقالی و یارانه ای راهکاری ضروری جهت نیل به این هدف است لذا پژوهش در خصوص میزان بازدهی ترفندهای موجود در این زمینه از الزامات کار با زندانیان و توصیه مؤکد جرم شناسان برای پیشگیری از تکرارجرم و به تبع آن ارتقاء وضع اقتصادی جامعه است. مشاغل انتقالی و رایانه ای تدابیری امتحان شده در این راستا در برخی جوامع می باشد که ماحصل تحقیقات نویسنده ضمن معرفی این دسته مشاغل و تعمیم آن با مدیریت و کوچینگ مسیر شغلی زندانیان از قبل از ورود به زندان تا گسترش زاویه دید مسئولین در این خصوص را در برخواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reducing the criminal population through transitional jobs and subsidized employment

نویسندگان [English]

 • fattahe teimouri 1
 • mahmood ashrafy 2
 • Masoud Heidari 3
1 Department of Criminal Law and Criminology, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University
2 Assistant Professor in Criminal Law and Criminology , Islamic Azad University, Khorasgan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Crime and Criminology Group, Department of Humanities and Law, Islamic Azad University Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The employment of prisoners is usually limited to the time of imprisonment, temporarily with the aim of reducing the cost of maintaining prisoners, but what is important is the continuity and stability of the prisoner's job after the days of detention, so that he has a suitable business to support himself and his family. . Managing the employment of prisoners during their imprisonment, examining and introducing transitional and subsidized jobs is a necessary solution to achieve this goal, so research on the efficiency of existing tricks in this field is one of the requirements of working with prisoners and the definite recommendation of criminologists to prevent recidivism and to The consequence is the improvement of the economic status of the society. Transitional and computer jobs are tested measures in this direction in some societies, and the result of the author's research, while introducing this category of jobs and generalizing it with managing and coaching the career path of prisoners from before entering the prison to expanding the perspective of the authorities in this regard will take

کلیدواژه‌ها [English]

 • stable employment
 • readjustment
 • transitional jobs
 • Subsidized jobs
 • reduction of criminal population

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401
 • تاریخ دریافت: 12 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 30 آبان 1401