ماهیت حقوقی دارایی مجازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران ایران.

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری تهران ایران

10.52547/jlr.2022.228887.2319

چکیده

توسعه فضای مجازی و معاملات شکل گرفته در بستر این فضا طی چند سال گذشته، سبب شکل-گیری مفهوم دارایی مجازی گردیده است. یکی از موضوعات مهمی که در پذیرش دارایی مجازی در نظام‌های حقوقی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد، مشخص شدن ماهیت این قبیل دارایی‌هاست. در خصوص ماهیت حقوقی دارایی‌های مجازی، رویکردهای مختلفی در نظام‌های حقوقی مطرح شده است؛ لیکن سه رویکرد، مقبولیت بیشتری یافته است؛ برخی از نظام‌های حقوقی، دارایی مجازی را پول تلقی نموده و به عنوان ابزاری جهت پرداخت در معاملات از آن استفاده می‌کنند؛ برخی دیگر، آن را به عنوان اوراق بهادار قابل مبادله و قابل سرمایه‌گذاری پذیرفته‌اند و برخی دیگر آن را به عنوان کالا پذیرفته‌اند و مشمول مقررات مربوط به بیع کالا می‌دانند. حال این سوال مطرح می‌شود که کدام رویکرد در خصوص ماهیت حقوقی دارایی مجازی در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است؟ در پاسخ باید گفت، اگرچه تاکنون دارایی مجازی در نظام حقوقی ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است، لیکن تحلیل این ماهیت دارایی در زمره اموال مطابقت بیشتری با نظام حقوقی حاکم دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Legal Nature of Virtual Asset

نویسندگان [English]

  • homayoun mafi 1
  • meysam rameshi 2
1 Professor of Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services
2 (Ph.D. Candidate in Private Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services)
چکیده [English]

The development of virtual space and the transactions formed in this space over the past few years have led to the formation of the concept of virtual assets. One of the important issues that should be considered in the acceptance of virtual assets in legal systems is the identification of the nature of such assets. Regarding the legal nature of virtual assets, different approaches have been proposed in legal systems; But three approaches have gained more acceptance; Some legal systems consider virtual assets as money and use them as a means of payment in transactions; Some others have accepted it as exchangeable and investable securities, and others have accepted it as a commodity and consider it subject to the regulations related to the sale of goods. Now the question is raised, which approach regarding the legal nature of virtual assets is acceptable in Iran's legal system? In response, it should be said that although the virtual property has not been given serious attention in Iran's legal system, the analysis of the nature of this property is more consistent with the ruling legal system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual Asset
  • goods
  • money
  • securities
  • property