واکاوی نظریه های اجتماعی موثر در بروز قتل های سریالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق جزاو جرم شناسی ،واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان، گیلان ،ایران.

2 استادیار گروه حقوق،واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان،گیلان، ایران.

3 استادیار گروه حقوق،واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان، گیلان،ایران.

4 استادیار گروه حقوق،واحد لاهیجان،دانشگاه آزاد اسلامی،لاهیجان، گیلان،ایران

10.52547/jlr.2022.225327.2077

چکیده

پیشرفت و توسعه در هر کشوری در بستر برقراری حس امنیت در مردم آن جامعه میسر می شود، میزان و کیفیت وقوع جرایم، یکی از مهمترین عوامل کاهش احساس امنیت و پیامدهای سوء اجتماعی آن محسوب می شود، قتل عمد به ویژه قتل های سریالی، هرچند عمدتا کم به وقوع می پیوندند، اما یکی از موثرترین جرایمی هست که باعث احساس ناامنی در افکار عمومی می شود و تاثیر مخرب بسیار گسترده و طولانی ای در جامعه می گذارد. درطی سالهای اخیر، در کشور ما نیز هر از چندگاهی شاهد قتل های سریالی بوده است که بر آرامش جامعه تاثیر منفی گذاشته و امنیت عمومی را مختل کرده است. باتوجه به آمار وقوع چنین جرایمی و روند روبه رشد این نمونه قتل ها درکشور الزام به ریشه یابی دقیق در خصوص دلایل مختلف ارتکاب چنین جرایمی ضروری می باشد. اما متاسفاته به دلایل مختلفی از جمله جریحه دار شدن احساسات و فشار افکار عمومی در جهت مجازات سریع قاتل، این مهم مغفول واقع شده است، به طوری که همه دستگاه های ذیربط سعی نموده اند تا با مجازات قاتل سریالی، بخشی از آلام و دردهای خانواده های قربانیان و جامعه را تسکین دهند. بر همین اساس ضرورت ایجاب می کند، تلاش های مختلفی برای بررسی این پدیده از سوی دانشمندان علوم مرتبط صورت پذیرد تا جنبه های مجهول علل وقوع چنین جرایمی از ابعاد اجتماعی مورد تحلیل قرار بگیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of social theories affecting the incidence of serial killings

نویسندگان [English]

  • farzin afrooz 1
  • amirreza mahmoudi 2
  • vahid zarei sharif 3
  • tayyebeh ghodrati siyahmazgi 4
1 Ph.D. Candidate of Criminal and Criminology Law, Islamic Azad University, Lahijan
2 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Lahijan
3 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Lahijan
4 Assistant Professor of Law, Islamic Azad University, Lahijan
چکیده [English]

Progress and development in any country is possible in the context of establishing a sense of security in the people of that society. The extent and quality of crime is one of the most important factors in reducing the sense of security and its adverse social consequences. They are mostly rare, but it is one of the most effective crimes that causes a feeling of insecurity in public opinion and has a very wide and long-lasting destructive effect on society. In recent years, our country has also witnessed serial killings from time to time, which has negatively affected the peace of society and disrupted public security. Given the statistics of the occurrence of such crimes and the growing trend of these homicides in the country, it is necessary to find the exact roots of the various reasons for committing such crimes. Unfortunately, for various reasons, including hurting emotions and public pressure to quickly punish the killer, this important issue has been neglected, so that all relevant agencies have tried to punish the serial killer, part of the pain and suffering of families. Relieve the victims and the community. Accordingly, it is necessary that various efforts be made by scientists in related sciences to investigate this phenomenon in order to analyze the unknown aspects of the causes of such crimes from a social perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Serial Murders
  • Causes of Serial Murders
  • Social Theories
  • Social Theories Affecting Serial Murders