چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی در ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکترای حقوق و تجارت سرمایه گذاری بین المللی دانشگاه شهیدبهشتی

10.52547/jlr.2022.228484.2292

چکیده

چکیده

سازمان تجارت جهانی برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی، اصل آزادسازی تجارت را مقرر نموده است. کشورها با هدف رسیدن به ثبات مالی، اقدام به تنظیم مقررات احتیاطی کلان می‌نمایند. سازمان تجارت جهانی برای تحت شمول قراردادن خدمات بانکی، باید از چارچوبی برخوردار باشد که درعین‌حال که از اصل کلی آزادسازی تجارت تبعیت می‌کند، به ثبات اقتصادی کشورها لطمه وارد نکند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مقررات سازمان تجارت جهانی می‌تواند ازیک‌طرف آزادسازی خدمات بانکی را با هدف رشد اقتصادی مقرر کند و از طرف دیگر تنظیم مقررات احتیاطی برای حفظ ثبات مالی را مجاز بداند؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، سازمان تجارت جهانی تلاش نموده برای ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی، بین اهداف رشد اقتصادی و ثبات مالی مصالحه برقرار کند. به‌این‌ترتیب، بعد از سال‌ها مناقشه، آزادسازی تجارت خدمات بانکی را به‌عنوان اصل پذیرفته و تنظیم مقررات احتیاطی را به‌عنوان استثنا پذیرفته است.

واژگان کلیدی: آزادسازی تجارت، مقررات احتیاطی، تعهدات عمومی، تعهدات ویژه، ثبات مالی، رشد اقتصادی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Framework of Prudential Regulation and Liberalization of Banking Services in World Trade Organization

نویسندگان [English]

  • Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi 1
  • Mojtaba Mohammadi 2
1 (Associate Professor of Law, Shahid Beheshti University)
2 PhD Candidate of international Trade and investment lawShahid Beheshty University.
چکیده [English]

Trade liberalization is one of the rules of the World Trade Organization. Prudential regulation is done for financial stability by countries. There should be a legal framework for the World Trade Organization that liberalizes banking services but does not damage financial stability. Based on an analytical descriptive approach data are gathered from the library. According to the article, the World Trade Organization has tried to balance between the liberalization of banking services and prudential regulation and the trade-off between financial stability and the economy. Likewise, after many years of debate banking services liberalization is accepted as a rule and prudential regulation is an exception. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: trade liberalization
  • prudential regulation
  • general and specific commitments
  • financial stability
  • economic growth