چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی در ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق و تجارت سرمایه گذاری بین المللی

2 دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

10.52547/jlr.2022.228484.2292

چکیده

چکیده

سازمان تجارت جهانی برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی، اصل آزادسازی تجارت را مقرر نموده است. کشورها با هدف رسیدن به ثبات مالی، اقدام به تنظیم مقررات احتیاطی کلان می‌نمایند. سازمان تجارت جهانی برای تحت شمول قراردادن خدمات بانکی، باید از چارچوبی برخوردار باشد که درعین‌حال که از اصل کلی آزادسازی تجارت تبعیت می‌کند، به ثبات اقتصادی کشورها لطمه وارد نکند. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا مقررات سازمان تجارت جهانی می‌تواند ازیک‌طرف آزادسازی خدمات بانکی را با هدف رشد اقتصادی مقرر کند و از طرف دیگر تنظیم مقررات احتیاطی برای حفظ ثبات مالی را مجاز بداند؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به‌صورت کتابخانه‌ای شده است. بر اساس یافته‌های تحقیق، سازمان تجارت جهانی تلاش نموده برای ایجاد تعادل بین آزادسازی تجارت خدمات بانکی و تنظیم مقررات احتیاطی، بین اهداف رشد اقتصادی و ثبات مالی مصالحه برقرار کند. به‌این‌ترتیب، بعد از سال‌ها مناقشه، آزادسازی تجارت خدمات بانکی را به‌عنوان اصل پذیرفته و تنظیم مقررات احتیاطی را به‌عنوان استثنا پذیرفته است.

واژگان کلیدی: آزادسازی تجارت، مقررات احتیاطی، تعهدات عمومی، تعهدات ویژه، ثبات مالی، رشد اقتصادی.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Framework of World Trade Organization in Balancing between Liberalization of Banking Services and Prudential Regulation

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Mohammadi 1
  • Mohammad Jafar Ghanbari Jahromi 2
1 PhD Candidate of international Trade and investment law
2 Professor of Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Abstract:

Trade liberalization is one of the rules of World Trade Organization. Prudential regulation is done for financial stability by countries. There should be a legal framework for World Trade Organization that liberalize banking services, but do not damage financial stability. Based on an analytical descriptive approach data are gathered from library. The ,main question in this article is whether World Trade Organization is able to liberalize the banking service for the purpose of economic growth and make the countries allowed to prudential regulation? based on an analytic descriptive approach, the data is gathered from library sources. According to the article, World Trade Organization has tried to balance between liberalization of banking services and prudential regulation and trade-off between financial stability and economic. Like wise after many years of debate banking services liberalization is accepted as a rule and prudential regulation is an exception.

Key words: trade liberalization, prudential regulation, general commitments, specific commitments, financial stability, economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: trade liberalization
  • prudential regulation
  • general and specific commitments
  • financial stability
  • economic growth

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401
  • تاریخ دریافت: 30 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 20 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 دی 1401