گذر از اماره به فرض در تعیین معیار بلوغ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

2 استادیار گروه حقوق خصوصی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج ایران

3 دانشیار گروه حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران.

10.52547/jlr.2023.227234.2222

چکیده

بلوغ به عنوان یک موضوع فقهی- حقوقی و با توجه به وجود قوانین متفاوت در مورد آن، ذهن را با این سوال مهم درگیر نموده که آیا سن بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نکاح دو مقولۀ متفاوت بوده یا خیر؟ تعارضات موجود بین مواد قانونی مربوط به سن بلوغ، ضرورت انجام تحقیق مستقل در این خصوص را به منظور یافتن راه حل رفع آن تعارضات ایجاب نموده و بر این اساس در پژوهش پیش رو به این موضوع با رویکرد تفاوت بین اماره و فرض و کاربرد آن دو مفهوم در تعیین سن بلوغ و با ذکر سوابق فقهی و قانونگذاری در حقوق ایران پرداخته شده و در نهایت منجر به اثبات وحدت مفهوم بلوغ در حقوق قراردادها و عقد نکاح با امکان جمع هر دو معیار سن بلوغ به نحو مستقل با رویکرد استحالۀ مفهوم بلوغ از فرض سابق به اماره و ایجاد فرض جدید با حکومت اهلیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Passing from legal presumption to legal fiction in determination of the maturity criterion

نویسندگان [English]

  • Asghar Doosti 1
  • Daryoosh Babaei 2
  • Mohammadbagher Amerinia 3
1 Ph.D. Candidate of Private Law, Islamic Azad University, Yasuj
2 Assistant Profesor of Law, Islamic Azad University, Yasuj
3 (Assistant Profesor of Law, Islamic Azad University, Yasuj)
چکیده [English]

Puberty as a jurisprudential-legal issue and given the existence of different laws on it, the mind is involved with this important question whether the age of puberty in the law of contracts and marriage contract is two different categories or not? The existing conflicts between the legal articles related to the age of puberty necessitate the need to conduct an independent research in this regard in order to find a solution to resolve those conflicts, and based on this, in the present research, we approach this issue with the approach of the difference between presumption and presumption and the application of these two concepts. In the determination of the age of puberty, it has been discussed by mentioning jurisprudential and legislative records and finally led to the proof of the unity of the concept of maturity in the law of contracts and marriage contracts with the possibility of combining both criteria of the age of puberty independently with the approach of transforming the concept of maturity from the former assumption to the decree and creating The new assumption is with the hoocoomat of legal capacity.

Keywords: maturity, legal fiction, legal presumption, legal capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • maturity
  • legal fiction
  • legal presumption
  • legal capacity