اثر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ارائة خدمات حقوقی به ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع).

2 استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

10.52547/jlr.2023.227967.2254

چکیده

با گسترش تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی حتی در کشورهای اروپایی از ارائة خدمات حقوقی به اتباع ایرانی یا اختلافاتی که به نحوی به ایران مربوط می‌شده، خودداری نمودند. به طور خاص، این خودداری از سوی سازمان‌های داوری بیشتر موردتوجه واقع شد.

سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا تحریم‌های ثانویۀ آمریکا می‌تواند به‌عنوان دلیلی بر عدم ارائة خدمات حقوقی از سوی سازمان‌های داوری و به‌تبع آن خدمات مالی مؤسسات مالی فعال در روندهای داوری قرار گیرد؟

بر اساس سه فرمان اجرایی صادره توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا علیه ایران، از یک سو ارائة خدمات حقوقی و مالی توسط سازمان‌های داوری و مؤسسات مالی فعال در روندهای داوری، آن‌ها را در معرض ریسک تحریم و اعمال ضمانت اجرا نقض تحریم‌ها قرار می‌دهد؛ از سوی دیگر مجوز عام مقرر شده در قسمت‌های a و d ماده 560.525 «مقررات تحریم‌ها و معاملات ایران» شامل ارائة خدمات حقوقی می‌شود. اما حتی این امر نیز قطعی نیست به‌طوری‌که این استثنا نیز مطابق بند 1 قسمت d ماده 560.525 مقررات فوق‌الذکر و نیز سایر قوانین و مقررات محدود و مقید شده است.

در نتیجه، این سه فرمان اجرایی و استثنای مجوزعام، ارائة خدمات حقوقی و مالی به اتباع ایرانی یا اختلافاتی که به نحوی به ایران مربوط می‌شده را صراحتاً ممنوع نکرده است؛ لیکن عملاً آن را بر اساس ارزیابی هزینه فایده‌ای کرده که توسط سازمان‌های داوری و مؤسسات مالی انجام می‌گیرد حتی اگر این خودداری از ارائة خدمات منجر به امکان طرح دعوای مطالبۀ خسارت علیه آنها شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of U.S Sanctions on Providing Legal Services to Iran

نویسندگان [English]

  • Esmat Golshani 1
  • Seyed Mahdi Hosseini Modarres 2
1 (Assistant Professor of Law, Imam Sadiq University
2 Assistant Professor of Law, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

As the U.S. sanctions against Iran have been expanded, many legal service providers, even in European countries, refused to provide legal services to Iranian nationals or disputes that are somehow related to Iran. In particular, this refusal by arbitration organizations has been more noticed.

The main question of this research is whether the U.S. secondary sanctions can be invoked for the refusal to provide legal services by arbitration organizations and, accordingly, the financial services of financial institutions which are active in arbitration processes.

According to the three executive orders by the president of the U.S.A. against Iran, On the one hand, the provision of legal and financial services by arbitration organizations and financial institutions active in arbitration processes exposes them to the risk of sanctions and penalties for violations of the sanctions; On the other hand, A general license has been stipulated in § 560.525 (a) and (d) of the “Iranian Transactions And Sanctions Regulations” which includes the provision of legal services. But even this is not certain. This exception is also limited and restricted according to § 560.525 (d)(1) of

In conclusion, although, these three executive orders and the general license exception have not explicitly prohibited the provision of legal and related financial services to Iranian nationals or disputes that are somehow related to Iran; practically, they turn it into a cost-benefit-based evaluation that is done by arbitration organizations and financial institutions, even if the refusal to provide services leads to the possibility of claiming for damages against them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanction
  • Legal services
  • Arbitration organization
  • Financial Institution
  • the United States of America